Växa hållbart

Växa hållbart

Den hållbara samhällsplaneringen är viktig. Vår vision är bevarade grönområden och levande lokala centrum där vi går, cyklar och åker kollektivt. Miljöpartiet fortsätter att värna Ekedals frilufts­område och Hemmesta storskog från biltrafik. Vi driver på för ökat skydd av naturen, fler gång- och cykelvägar och bostäder. Gustavsberg ska utvecklas till en hållbar tätort med hög miljö- och kulturprofil. Utrymmet för kollektivtrafik ska öka och sammanhängande cykelstråk byggas.

Vi vill säkerställa att Värmdö växer hållbart och i den takt som vår natur, skärgård och infrastruktur klarar av.

 

Miljöpartiet vill:

 • Utveckla Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Djurö centrum med bostäder, samhällsservice och arbetsplatser.
 • Anställa en stadsarkitekt med uppgift att samordna att arkitekturprogrammet tillämpas.
 • Satsa på kollektivtrafiken genom fler infartsparkeringar och cykelparkeringar vid kollektivtrafik både på land och vatten samt smarta åtgärder för en snabbare busstrafik.
 • Skapa fler attraktiva lösningar för att minska behovet av bil genom en ökad satsning på cykling, bilpooler och kollektivtrafik.
 • Verka för en säker cykel och gångväg längs Grisslingerakan och sammanhängande cykelstråk i hela kommunen.
 • Skapa trafiksäkra resvägar till skola och förskola.
 • Verka för ökad kollektivtrafik på vatten med exempelvis pendelbåtsbryggor i Mörtnäs och Stenslätten.
 • Utveckla Gustavsberg till en hållbar tätort med hög miljö- och kulturprofil.
  Säkerställa att trygghetsaspekten är prioriterad i planeringen av alla centrumområden.
 • Bygga fler hyresrätter.
 • Utveckla återvinningscentralerna för att hantera fler fraktioner och mer återbruk.

Nyheter på Hållbart samhälle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter