40 år sedan kärnkraftsomröstningen

Eva Hallström (MP) förklarar i Värmlands Folkblad idag att vi mycket väl kan avveckla både kärnkraften och de fossila bränslena:

Eva Hallström (MP)

- Energianvändingen har legat still sedan 1970 och elanvändningen sedan 1980-talet. Med alla effektiviseringar och utökning av sol- och vindkraft kommer snarare behovet att minska framöver.
- De viktigaste argumenten mot kärnkraft är och förblir att riskerna är alltför höga, förklarar Eva också.

Läs artikeln här (kräver inloggning):
https://www.vf.se/2020/03/22/40-ar-sedan-karnkraftsomrostningen/?fbclid=IwAR2droBVc83-f8MzWx8uvNZwbhau1YCFb_bXr1VluwpnykcKjO2iYjzyD0c

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: