Kalender Miljöpartiet i Värmland

Här hittar du våra möten och aktiviteter och utbildningar i Miljöpartiet i Värmland. Våra möten är öppna för alla medlemmar. Till våra medlemsstämmor är i vanliga fall även icke-medlemmar välkomna.

Möten och aktiviteter i Miljöpartiet i Värmland

 

September 2023
5 september – möte med Miljöpartiets kollektivtrafiknätverk, digitalt, kontakta jesper.johansson@mp.se om du vill delta.

6 september – styrelsemöte

9 september – Pride i Karlstad

17 september – aktivitet med MP Karlstad: svampplockning i Skåre, kl 14-16

23 september – distriktsstämma, tema: säkerhetspolitik och kärnvapen

28 september – möte med Miljöpartiets miljönätverk 20:00-21:00, digitalt, kontakta torbjorn.nilsson@mp.se om du vill delta

 

Oktober 2023
3 oktober – möte med Miljöpartiets kollektivtrafiknätverk, digitalt, kontakta jesper.johansson@mp.se om du vill delta.

4 oktober – Barbie och bubbel i Karlstad. Vi går på bio tillsammans och käkar lite innan. Häng på. Hör av dig till monika.bubholz@mp.se för mer info

5 oktober – styrelsemöte

11 oktober kl 18:30 Politikutbildning tema skola med Jens Meyer och Britt Zetterberg-Bagge

21 oktober – medlemsmöte, tema: frågor inför Miljöpartiets kongress

 

November 2023
7 november – styrelsemöte

8 november – möte med Miljöpartiets miljönätverk 20:00-21:00, digitalt, kontakta torbjorn.nilsson@mp.se om du vill delta

14 november – möte med Miljöpartiets kollektivtrafiknätverk, digitalt, kontakta jesper.johansson@mp.se om du vill delta.

22 november kl 18:30 Politikutbildning tema energi med Willy Ociansson

 

December 2023
2 december – distriktsstämma, tema EU

7 december – möte med Miljöpartiets miljönätverk 20:00-21:00, digitalt, kontakta torbjorn.nilsson@mp.se om du vill delta

11 december – styrelsemöte

12 december – möte med Miljöpartiets kollektivtrafiknätverk, digitalt, kontakta jesper.johansson@mp.se om du vill delta.


Styrelsemöte

Styrelsen väljs av årsstämman och leder arbetet i MP Värmland mellan distriktsstämmorna. Alla medlemmar har rätt att närvara på styrelsemötena. Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare får rösta. På dessa möten diskuteras främst föreningsfrågor.

Distriktsstämman

Vårt högsta beslutande organ. Här tas viktiga beslut för distriktet. Alla möten, förutom något enstaka undantag, är öppna för alla. Värmlands lokalavdelningar väljer ombud, som har rösträtt på distriktsstämman.

 

Utbildningar hösten 2023

Utbildningar för alla medlemmar

X september kl  x-x – Grundkurs om Miljöpartiet. Välkomna till grundkurs om Miljöpartiet där du får lära dig om grunderna i den gröna ideologin, partiets historia, vår verksamhet i Värmland och våra kommuner och hur man kan arbeta med politik.

X september Föreningskunskap tema

X november Föreningskunskap tema X

 

 

Nämnd- och bolagsutbildningar

För att Miljöpartiets förtroendevalda i kommunernas nämnder och bolag ska ha bra förutsättningar att genomföra sitt uppdrag ges regelbundet utbildningar under mandatperioden.

Utbildningar sker uppdelat, beroende på om man sitter i nämnd eller en bolagsstyrelse.

Dessa utbildningar är både fysiska och digitala och äger rum mellan kl 18-19. Kallelse kommer till våra förtroendevalda senast en vecka innan mötet. Ni som är förtroendevalda får en kallelse i mailen cirka en vecka innan mötet.

Förtroendevalda i nämnder:

7 september: Tema ekonomi

20 november: Tema politisk strategi

 

Förtroendevalda i bolag:

13 september:  Tema ekonomi och uppföljning

8 november: Tema arbetsgivarfrågor

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter