Kalender Miljöpartiet i Värmland

Här hittar du våra möten och aktiviteter och utbildningar i Miljöpartiet i Värmland. Våra möten är öppna för alla medlemmar. Till våra distriktsstämmor är i vanliga fall även icke-medlemmar välkomna.

Möten och aktiviteter i Miljöpartiet i Värmland

Februari 2024
3 februari – distriktsstämma, tema EU

19 februari, utbildning för förtroendevalda i nämnder

20 februari, utbildning för förtroendevalda i bolag

20 februari – styrelsemöte

 

Mars 2024
23 mars – årsstämma

 

April 2024
13 april, Kick off EU-val i Värmland

15 april, utbildning för förtroendevalda i nämnder

16 april, utbildning för förtroendevalda i bolag


Styrelsemöte

Styrelsen väljs av årsstämman och leder arbetet i MP Värmland mellan distriktsstämmorna. Alla medlemmar har rätt att närvara på styrelsemötena. Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare får rösta. På dessa möten diskuteras främst föreningsfrågor.

Distriktsstämman

Vårt högsta beslutande organ. Här tas viktiga beslut för distriktet. Alla möten, förutom något enstaka undantag, är öppna för alla. Värmlands lokalavdelningar väljer ombud, som har rösträtt på distriktsstämman.

Utbildningar

Utbildningar för alla medlemmar

För att fördjupa oss i olika områden genomförs regelbundet utbildningar. Dessa är oftast digitala. Information om utbildningarna skickas ut senast en vecka innan utbildningen.

Några gånger om året bjuder vi även in till en grundutbildning om Miljöpartiet. Nästa tillfälle blir i början av 2024.

Nämnd- och bolagsutbildningar

För att Miljöpartiets förtroendevalda i kommunernas nämnder och bolag ska ha bra förutsättningar att genomföra sitt uppdrag ges regelbundet utbildningar under mandatperioden.

Utbildningar sker uppdelat, beroende på om man sitter i nämnd eller en bolagsstyrelse.

Dessa utbildningar är både fysiska och digitala och äger rum mellan kl 18-19. Kallelse kommer till våra förtroendevalda senast en vecka innan mötet.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter