Bra budgetsatsning på skydd och skötsel av värdefulla naturområden

- Det är jättebra att regeringen ökar satsningarna på skydd och skötsel av områden med stora naturvärden. Det säger Torbjörn Nilsson från Ulvsby, som är biolog och ingår i Miljöpartiets partistyrelse.

Regeringen förstärker anslaget för skydd av natur med 200 miljoner per år, och det anslag som används till bl a skötsel av skyddad natur förstärks med 400 miljoner per år. Det berättade miljöminister Isabella Lövin och finansmarknadsminister Per Bolund vid en pressträff på förmiddagen om miljö- och klimatsatsningarna i årets höstbudget.

- För att alla växter och djur som hör hemma i vårt land ska kunna finnas kvar här, behöver vi skydda  mer skog, och särskilt de skogar som fortfarande har kvar höga naturvärden, förklarar Torbjörn Nilsson. Många markägare gör värdefulla insatser genom att själva spara sådana skogar. Men när skogsägarna inte själva kan bekosta detta, är det viktigt att samhället har resurser till att betala ersättning så att inte skyddsvärda skogar blir avverkade.

- Det är också viktigt med resurser för naturvårdsskötsel av skyddade områden, fortsätter Torbjörn Nilsson. En del områden mår bäst av att inte skötas alls, men t ex i många områden där de hotade arterna är beroende av lövträd behövs skötsel för att inte granen ska tränga undan lövträden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: