Landstinget i Värmland i miljötopp

Landstinget i Värmland i miljötopp

– Jag vill leva i ett samhälle där våra förtroendevalda inte behöver ta omvägar när de tar sig hem. Där man inte behöver kontrollera sin bil för att se om muttrar har lossats efter ett obekvämt beslut. Där det inte plingar i telefonen mitt i natten och någon får läsa att hen är ”en jävla idiot för ett skitparti”, eller än värre, att någon ”vet var du bor”.
Det sa Robert Halvarsson (MP) idag då landstingsfullmäktige antog en riktlinje vid våld och hot om våld mot förtroendevalda.


– Hot och våld mot förtroendevalda är ett demokratiskt problem, förklarade Robert Halvarsson. Det finns många förtroendevalda som vittnar om en rå och grym ton på sociala medier, där personliga kontakter inte längre inskränker sig till saklig kritik, utan där tonen stegras mot något annat, något värre. Då hoppar människor av. Då förlorar vi de vanliga hyggliga människorna. Folk riskerar också att inte ta på sig uppdrag till att börja med. Så fördjupas en klyfta mellan politik och medborgare.

–  I den riktlinje vi ska anta beskrivs en god ordning i landstinget för att skapa trygghet och stöd för de som drabbas, sa Robert Halvarsson. Det känns tryggt att landstinget tar hot och våld på allvar. Att landstinget ser vikten av goda rutiner, och har checklistor som riggar organisationen.

– Nu kommer vi snart kampanja för våra olika partier inför ett spännande val –  en riktig högtid, där vi kan väljas in eller väljas bort, ja, det är spelets regler, och det är bra regler. Då måste vi också påminna oss om att vi kan ta ett eget ansvar, i hur vi bemöter varandra. Som politiker bör vi hålla oss till tuff och hederlig debatt, utan att glida över i att ta heder och ära av varandra. Det är något att reflektera kring, både i och utanför partierna, sa Robert Halvarsson också.

 

http://www.vf.se/nyheter/allman/landstinget-i-varmland-i-miljotopp#.USR2i5mbFAA.facebook

Relaterade nyheter

Värmland, 24 augusti 2020

Tänk om…

Värmland, 9 juni 2018

Sveriges miljövänligaste landsting ska bli ännu bättre!

Värmland, 19 oktober 2017

Dags att syna Centerns ansvarslösa miljöpolitik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter