Landstinget slutar placera pengar i sådant som skadar klimatet eller människors hälsa

Landstinget slutar placera pengar i sådant som skadar klimatet eller människors hälsa

För att inte motverka en långsiktigt hållbar utveckling ska landstinget undvika att investera i icke förnybara energibärare, dvs fossila bränslen och kärnkraft. Och för att inte motverka en god folkhälsa ska landstinget undvika att investera i alkohol, tobak, krigsmateriel, pornografi eller hasardspel.

Det är två viktiga tillägg i den nya placeringspolicy som landstingsfullmäktige antagit idag.

Miljöpartiets landstingsledamöter är glada och stolta över beslutet.

– Genom att divestera, alltså dra bort våra investeringar från sådant som inte är långsiktigt hållbart, så bidrar vi till en hållbar utveckling av energisystemet i Sverige och i världen, sa Eva Hallström (MP) i debatten i landstingsfullmäktige. Vi har kommit långt i att minska klimatpåverkan från landstingets egna verksamheter. Nu gäller det att också se till att våra kapitalplaceringar inte motverkar vår strävan efter ett hållbart och hälsosamt samhälle.

– Att ha pensionspengar placerade i fossila bränslen eller i kärnkraft innebär också alltför stora ekonomiska risker, när allt fler andra placerare inser att de verksamheterna inte har framtiden för sig, sa Eva Hallström också.

– Både tobak, alkohol, krigsmateriel, pornografi och hasardspel skadar människors hälsa på olika sätt. Därför ska inte landstinget investera i sådant. Landstinget har ansvar för människors hälsa, och det ansvaret ska även genomsyra våra kapitalplaceringar, förklarade Anna Wilén (MP) i debatten.

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter