MP vill ha försök med kortare arbetstid i landstinget

– Arbeta mindre, lev mer! Arbetstiden har minskat stegvis fram till 1973, men sedan verkar utvecklingen ha stannat. Efter nästan ett halvsekel med 40 timmars arbetsvecka är det dags att utvecklingen ger möjlighet till ett bättre liv, även i form av minskad arbetstid.

Foto på Eva Hallström, Asso Zand och Agnes Utter.

Det sa Eva Hallström (MP) i landstingsfullmäktige på måndagen, i en debatt om att på försök införa kortare arbetstid i några av landstingets verksamheter.

– Kortare arbetstid ger mer tid till återhämtning, mer tid att vara med familjen, mer tid till personlig utveckling. Det gör att vi mår bättre, och även fungerar bättre på jobbet. Det argumentet framförde Asso Zand (MP) i debatten, och påpekade också att flera andra landsting och kommuner gör försök med kortare arbetstid för yrkesgrupper som har en tuff arbetssituation.

– Sjukfrånvaron är hög i kommuner och landsting, och i vårt landsting ligger den över snittet för kommun- och landstingsanställda. Vi måste pröva nya grepp för att förbättra hälsan och arbetsglädjen, för att vår personal ska orka med sitt livsviktiga arbete, förklarade Agnes Utter (MP) i debatten.

Bakgrunden till debatten var en motion från V, som gick ut på att försöksverksamhet med förkortad arbetstid ska införas inom minst två av landstingets verksamheter. Utöver Miljöpartiet och Vänstern stöddes motionen även av Sjukvårdspartiet i Värmland. Motionen röstades dock ner av övriga partier i landstingsfullmäktige.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: