Detta vill vi åstadkomma nästa mandatperiod i Värnamo Kommun!

 1. Att skapa ett aktivt och trivsamt centrum i vår stad med fungerande allmänna kommunikationer för att öka möjligheten för invånarna utanför tätorten att ta del av alla centrumaktiviteter
 2. Införandet av avgiftsfria stadsbussar kompletterat med anropsstyrd kollektivtrafik
 3. Att förtäta centrum med bostäder kompletterat med centralt belägna parkeringshus och samtidigt få ett utökat bilfritt centrumområde
 4. Att större hänsyn tas i grönstrukturplanen för hälsa och klimatet i stadsbyggnadsplaneringen
 5. Att slå vakt om allemansrätt och strandskydd
 6. Att alla barn/elever ska få det stöd som behövs för en bra start i livet
 7. Förbättra skolmiljön såväl inomhus som utomhus
 8. Minska elevernas stressupplevelse i skolarbetet och bättre ta tillvara lärarens pedagogiska kompetens
 9. Värna om jämställdhet
 10. Att alla ska ha rätt och möjlighet att uppleva och utöva kultur
 11. Att kulturen är integrerande och demokratifrämjande
 12. Skapandet av gemenskap med hjälp av kultur- och fritidsaktiviteter
 13. En generös satsning på ungdomsaktiviteter
 14. Bidrag till fritidsaktiviteter ska bygga på eget ansvar, kreativitet och efterfrågan
 15. Att alla äldre som har behov av kommunens hjälp för att få ett tryggt boende ska få detta i äldreboende eller i trygghetsboende
 16. Öka brukarnas livskvalitet
 17. Att matens betydelse för barn, elever och brukare ska respekteras
 18. Att målet för andelen ekologisk mat måste nås.

Relaterade nyheter

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Örebro län, 19 november 2023

P4 Örebro: Jämn kamp i språkrörsvalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter