Event i Västerås

Kandidater 2022

Toppkandidater till kommunfullmäktige i Västerås

 

Duon Markus Lindgren och Anna Thunell är våra två toppkandidater till kommunfullmäktige i Västerås.

Markus arbetar som kommunalråd i Västerås stad samt har uppdrag som vice ordförande i Kulturnämnden och vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. På sin fritid tränar Markus helst sin sons fotbollslag. Markus är vårt första namn till kommunfullmäktige i Västerås.

Markus hjärtefråga är utformandet av en övergripande cykelstrategi för alla kommun- och stadsdelar i Västerås, som ska ligga till grund för stora satsningar på cykelinfrastrukturen. Genom den kan vi binda samman Västerås för den som vill färdas med cykel inom och mellan kommunens olika delar. Markus vill därför, tillsammans med Miljöpartiet, satsa en halv miljard på cykling den kommande mandatperioden. Att färdas på cykel ska vara tryggt, smidigt och trevligt för alla västeråsare, oavsett vart du bor.

Anna arbetar som kommunalråd i Västerås stad samt har uppdrag som ordförande i Tekniska nämnden och ordförande i Miljö- och konsumentnämnden. På sin fritid läser Anna gärna böcker och hon älskar att sy. Anna är vårt andra namn till kommunfullmäktige i Västerås.

Annas hjärtefråga är utvecklingen av Västerås äldreomsorg. Inför den kommande mandatperioden har Anna, tillsammans med Miljöpartiet, tagit fram en kravlista på förbättringar som vi vill genomföra inom äldreomsorgen. För det första: inför fria arbetsskor för all personal inom vården. Ett bra par arbetsskor minskar inte bara risken för arbetsskador, utan är även en jämställdhetsfråga eftersom majoriteten av dem som arbetar inom vården är kvinnor. För det andra: inför pedagogiska måltider på våra äldreboenden och servicehus. Mat smakar som bäst när vi äter den tillsammans. För det tredje: ge vårdpersonalen ökade möjligheter till vidareutbildning som återspeglas i ett högre lönekuvert. För det fjärde och sista: avskaffa minutstyrningen inom hemtjänsten. Den äldre måste själv få kunna bestämma vad som ska utföras och när det ska genomföras.

Tillsammans driver Markus och Anna en hållbar politik som är snäll mot både planeten och människan. 

 

Valsedel till kommunfullmäktige

Valsedel till riksdagen

Alla event i Västerås

Västerås, 25 februari 2022

Dialogmöte i Hökåsen

Västerås, 20 maj 2020

Tänk om vi bygger en trygg sjukvård

Västerås, 20 maj 2020

Digital introträff för nya och gamla medlemmar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.