Kandidater 2022

Kandidater 2022

Toppkandidater till kommunfullmäktige


Bild: Anna Thunell och Markus Lindgren

Duon Markus Lindgren och Anna Thunell är våra två toppkandidater till kommunfullmäktige i Västerås. Tillsammans driver Markus och Anna en hållbar politik som är snäll mot både planeten och människan.

Markus är kommunalråd i Västerås samt har uppdrag som vice ordförande i Kulturnämnden och vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Hans hjärtefråga är utformandet av en övergripande cykelstrategi för alla kommun- och stadsdelar i Västerås, som ska ligga till grund för stora satsningar på cykelinfrastrukturen. Markus är vårt första namn till kommunfullmäktige i Västerås.

Anna är kommunalråd i Västerås samt har uppdrag som ordförande i Tekniska nämnden och ordförande i Miljö- och konsumentnämnden. Hennes hjärtefråga är utveckling av Västerås äldreomsorg, för att kunna ge bättre omsorg till de äldre samt förbättra arbetsvillkoren för omsorgspersonalen. Anna är vårt andra namn till kommunfullmäktige i Västerås.

 

Toppkandidater till riksdagen


Bild: Marléne Tamlin och Johannes Wretljung Persson

Duon Marléne Tamlin och Johannes Wretljung Persson är våra två toppkandidater till Sveriges riksdag. Tillsammans vill Marléne och Johannes skapa en grönare och skönare framtid!

Marléne är ekologisk ekonom och barnboksförfattare. Hon brinner bland annat för att skapa ett barnvänligare Västmanland. Marléne är vårt första namn till riksdagen.

Johannes arbetar som processledare för Samhällskontraktet på Mälardalens universitetet. Hans hjärtefråga är att förbättra tågtrafiken i landet. Johannes är vårt andra namn till riksdagen.

 

Övriga kandidater till kommunfullmäktige

Plats 3: Agneta Luttropp


Bild: Agneta Luttropp

Agneta Luttropp är vice ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning och sitter i Grundskolenämnden. Hennes hjärtefråga är alternativ kommunikation för personer med funktionsnedsättningar.

 

Plats 4: Kristofer Åberg


Bild: Kristofer Åberg

Kristofer Åberg är ordförande för Miljöpartiet de gröna i Västerås och arbetar till vardags som supportfunktion på CirEko. Kristofers hjärtefråga är ökad medborgarnära demokrati. Han vill att all samhällsinformation ska vara tillgänglig för alla medborgare.

 

Plats 5: Melvin Petersén


Bild: Melvin Petersén

Melvin Petersén är politisk sekreterare och valsamordnare för Miljöpartiet de gröna i Västerås. Hans hjärtefråga är att skapa en grön citykärna i Västerås, som är skapad för människor istället för motortrafik.

 

Plats 6: Pernilla Rinsell


Bild: Pernilla Rinsell

Pernilla Rinsell är ordförande för Miljöpartiet de gröna i Västmanland och arbetar till vardags som handläggare på Energimyndigheten. Hon arbetar för att Västerås stad ska reducera sina utsläpp, genom att ställa om och minska vår energianvändning.

Filmer på våra kandidater

Markus Lindgren – toppkandidat till kommunfullmäktige

Anna Thunell – toppkandidat till kommunfullmäktige

Marléne Tamlin – toppkandidat till riksdagen

Johannes Wretljung Persson – toppkandidat till riksdagen

Agneta Luttropp – kandidat till kommunfullmäktige

Valsedlar

Valsedel till kommunfullmäktige

Valsedel till riksdagen