Flygplatsen vid vägs ände

Flygplatsen vid vägs ände

Måndagen 27/3 har Miljöpartiet de grönas lokalavdelning antagit följande uttalande vid ett extra årsmöte.

2016 gjorde flygplatsbolaget ett historiskt underskott på ca 64 miljoner kronor. Det är inte försvarbart. Pengar i den storleksordningen motsvarar uppskattningsvis en sänkning med 40 % av västeråsarnas busstaxa, en tiodubbling av stadens anslag till kulturföreningar, eller inte minst, 125 årsarbetare i välfärdens kärna; vård, skola och omsorg. Marken som idag inrymmer flygplatsen och dess kringliggande bullerzon skulle därtill kunnat vara en del av svaret på utmaningen som är att lösa bristen på såväl bostäder som näringslivsmark i en växande stad.

– När vi möter västeråsarna i valet 2018 vill vi kunna se dem i ögonen och  säga att vi förvaltar deras pengar och förtroende på bästa möjliga  sätt, vilket inte är förenligt med fortsatt drift av flygplatsen, säger  JennieMaria Ström.

Efter valet 2014 kom Miljöpartiet att ingå i en ny majoritetskoalition i Västerås. En av de frågor som låg till grund för samarbetet var att Västerås flygplats endast kunde vara en del av framtiden om den kunde bära sina egna kostnader och drivas på affärsmässig grund. Efter att såväl Wow Air som Nextjet backat ur sina engagemang i flygplatsen under de senaste månaderna är det dags för oss att sätta ned foten och konstatera att någon affärsmässighet inte är möjlig.

-Vi har försökt och vi respekterar den majoritetsuppgörelse och det program  som vi har, men inför valet 2018 måste vi nu göra en annan bedömning, säger  Lennart Hoff.

I samband med detta ställningstagande har Miljöpartiets medlemmar beslutat att inte tillsätta partiets vakanta plats i flygplatsbolagets styrelse. Vi vill inte ge politisk legitimitet till ett projekt som förefaller helt utsiktslöst för framtiden. Miljöpartiet har fullt förtroende för att medlemmarnas intresse i fortsatta flygplatsfrågor i fullo tas om hand genom våra företrädare i ägarbolag, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

 

För frågor kontakta:

JennieMaria Ström, ordförande i styrelsen Miljöpartiet de gröna i Västerås, 073-691 87 69

Lennart Hoff, ordförande i styrelsen Miljöpartiet de gröna i Västerås, 073-064 60 44

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter