Remissvar om ekologisk hållbarhet

I dag har vi besvarat kommunens remiss om program för ekologisk hållbarhet.

Programmet är i stort sett bra, även om målen för tillfället är vaga och behöver konkretiseras i kommande handlingsplaner. Dessutom anser vi bland annat att:

  • målen i programmet bör vara satta till år 2040 i stället för år 2050
  • andelen vegetabiliska livsmedel i kommunens verksamheter ska öka
  • hyggesfritt skogsbruk bör införas på kommunens marker
  • mängden träd som kan absorbera och förvara koldioxid behöver öka.

Hela vårt remissvar kan läsas här: http://bit.ly/remissvar-ekologisk-hallbarhet.
Programmet för ekologisk hållbarhet hittas här: http://bit.ly/remiss-ekologisk-hallbarhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: