Bevara Farmorsskogen

Västerbottningen 11 augusti 2022

Miljöpartiet i Vännäs har reserverat sig mot översiktsplanen där Farmorsskogen står upptagen som lämplig för bostadsbyggande. Orsaken, menar gruppledaren Krister Andersson, var att man inte tagit hänsyn till eventuella naturvärden.

Förutom reservationen i fullmäktige har partiet också delat ut flygblad och kampanjat under parollen ”Bevara Farmorsskogen”. Enligt Krister Andersson riskerar man bevarandevärd jordbruks- och skogsmark när kommunen inte ser till naturvärdena i sina samhällsbyggnadsprojekt.

– När man inte har det långsiktiga tänket så innebär det att, när man vill att fler ska flytta in, då blir man tvungen att exploatera värdefulla områden, säger han och menar att det i många fall kan vara just såna värden som gör att folk vill flytta till och bo i Vännäs.

– Så vi tycker att man måste tänka lite längre, man måste tänka större, man måste se hur vi kan skapa nya boendeområden som inte förstör för de som redan bor i Vännäs, fortsätter han.

Varför tycker ni det är viktigt att just den här skogsplätten bevaras?

– Skogsplätten… ja den här typen av natur nära där folk bor är ovanlig, den är oerhört lättillgänglig, framför allt för de som nu går på förskolan här borta, den är väldigt trevlig, väldigt öppen, väldigt trygg att röra sig i, svarar Krister Andersson och fortsätter:

– Så på så sätt är det ett värde som är lätt att ta bort, men helt omöjligt att få tillbaks.

Han säger också att många tänker att barn och unga idag inte har lika bra koll på naturen som förut.

– Samtidigt så hugger vi ner och tar bort naturen där ungdomar kan röra sig och sen undrar varför de inte kan något, säger Krister Andersson och fortsätter:

– Mina egna barn har gått på förskolan här borta och när jag pratar om Farmorsskogen så berättar de om hur ofta de varit här under sin tid på förskolan, vilket avtryck det har gett på dom.

Men vad menar ni gör själva skogen skyddsvärd?

– Det som är typiskt för en sån här skog som varit brukad men aldrig kalavverkad är att historiskt är den brädad, alltså bönderna har ju tagit ut träd när de har behövt, men många av träden är riktigt, riktigt gamla, svarar Krister Andersson och fortsätter:

– Det finns säkert träd här inne som är 200 år gamla, så det finns naturvärden här som är ganska unikt för att vara så nära ett samhälle och dessutom så lättillgängligt.

Men finns det några andra bra alternativ då? Andra ställen man kan bygga bostäder?

– Det finns jättebra alternativ, i senaste översiktsplanen skulle man “absolut inte” titta på några områden som ligger norr om väg 92, till exempel, där det ligger jättebra områden som har bättre tillgång till kollektivtrafik., svarar Krister Andersson och fortsätter:

– Så om man lyfter blicken, tänker längre så är det inget stort problem och då kan man exploatera områden som, inte för människor och framför allt inte för djur, har samma naturvärden.

Vad sitter det i då, varför tänker man inte långsiktigt?

– Att tänka långsiktigt kräver ju att man har en bild av hur man vill att det ska se ut i framtiden. Nu gör man som man alltid har gjort, precis som alla andra samhällen som är byggd kring en jordbruksbygd, ska man exploatera ja då blir det jordbruksmark eller värdefull mark där människor bor, istället för att titta på: “Hur skapar jag framtidens samhälle?, säger Krister Andersson.

Han pekar på vanlig skogsmark som inte är tätortsnära som exempel på en bättre lösning som inte slår ut naturvärden.

– Det finns ju oerhört mycket möjligheter men då måste man tänka lite större, man måste tänka lite längre, man måste tänka lite hållbarare.

Vad tror du kommer hända med Farmorsskogen?

– Jag har svårt att se att det kommer till att den här skogen ska avverkas, motståndet är så kompakt, det är ändå en liten yta med så jättestora värden så till slut kommer nog även kommunpolitikerna att förstå att det här är ett dåligt beslut, avslutar han.

Relaterade nyheter

Örebro län, 4 oktober 2022

MP:s nya utbildningspolitiska talesperson vill att fler ska drömma om att bli lärare!

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter