Exremhetta plågar Europa – vi behöver ställa om nu!

Det är över 40 grader på flera håll i Europa. Det innebär förlorade skördar, vattenbrist, bränder i skog och mark samt människor och djur som dör. Klimatkrisen är här och den är på allvar. Vi måste ställa om NU! Därför kallar Miljöpartiet in alla partier från sommarsemestern för ett krismöte.

Vi är beroende av att resa och transportera saker. Men vi skulle inte behöva vara beroende av fossila drivmedel för att göra det. Vi vill lösa våra transportbehov på ett fossilfritt sätt utan att det drabbar hushållen med små marginaler. Det går!

Miljöpartiet vill:

  • INFÖRA ETT MAXPRIS PÅ 100 KR I MÅNADEN FÖR RESOR MED TÅG OCH BUSS! Drygt 60% av utsläppen från transporter kommer från personbilar. I städer måste vi åka mindre bil och istället åka buss och tåg eller cykla och gå. Genom att kraftigt sänka priset på resor med tåg och buss får vi folk att välja att resa kollektivt framför bilen. Därför vill vi införa ett pristak på 100 kronor i månaden för buss- och tågbiljetter.
  • RIKTA STÖD TILL DE SOM ÄR BEROENDE AV BILEN! På landsbygden är fler beroende av bilen. Har du en bensin- eller dieselbil innebär prisökningen på fossila drivmedel en ökad kostnad för hushållet. Därför vill vi utöka skattesänkning i glesbygd så att den ger 4 000 kronor per år per person. Så skapar vi en rättvis omställning – för alla ska med när Sverige ställer om!
  • BYGG UT LADDINFRASTRUKTUR OCH ÖKA ELBILSTÖD PÅ LANDSBYGDEN! Försäljningen och leasing av elbilar ökar och laddinfrastrukturen måste hänga med. Vi vill bygga ut laddstolpar i hela landet. Det offentliga ska ta ansvaret för utbyggnad av laddinfrastruktur där det saknas marknadsmässiga skäl. Elbilsstödet ska ökas till 80 000 kronor vid köp av elbil för personer på landsbygden. Vi vill också införa en skrotningspremie på 10 000 kr för de äldsta och minst effektiva bilarna.

De enda som gynnas av att subventionera fossil energi och gårdagens teknik är de stora bolagen som investerat i fortsatt och ökad fossilproduktion. De bolagen fortsätter investera i det fossila trots Parisavtalet och trots rapporter som för över 10 år sedan visade att produktionen av fossil energi kommer att behöva läggas ner innan sin ekonomiska livslängd gått ut om vi ska ha en chans att klara klimatkrisen (International Energy Agency 2011).

Klimatkrisen är inte i framtiden – den är här och nu.

Alla ska med när Sverige ställer om!

Läs mer om Miljöpartiets förslag här: https://www.etc.se/inrikes/mp-kraever-krismoete-om-extremhettan

Du behövs i kampen för att rädda klimatet! Gå med i Miljöpartiet.

Relaterade nyheter

Södermanland, 11 augusti 2022

MP sörmland i Förmiddag, P4 Sörmland

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter