Könsbekräftande vård är en mänsklig rättighet

Folkbladet 16 juni 2022

Bemanningen är densamma på KIM-mottagningen i Umeå, trots att personerna i kö ökat från åtta till 200 sedan 2012. Könsbekräftande vård är en mänsklig rättighet, anser vi i Miljöpartiet och därför vill vi stärka vårdens kapacitet inom området, skriver Emma Hult, Ulrika Westerlund och Emma Lindqvist.

Miljöpartiet vill säkra den könsbekräftande vården. I Västerbotten vet vi hur, och tar på så sätt ett nationellt ansvar för Sveriges transpersoner och ickebinära. Möjligheten till könsbekräftande vård ser vi i Miljöpartiet som en mänsklig rättighet. I mer än fyrtio år har professionen i Västerbotten arbetat med och gett vård till personer med könsdysfori. Tack vare eldsjälar har gedigen kompetens byggts på området, men bemanningen räcker inte längre till. År 2012 hade KIM-mottagningen i Umeå 8 remisser.

I dag har mottagningen samma bemanning, trots att det är 700 patienter som befinner sig i bedömning, behandling (inte sällan livslång) och uppföljning samt 200 personer i kö. KIM – könsidentitetsmottagningen på NUS – är i dag den enda mottagningen norr om Uppsala som tar emot transpersoner som vill påbörja utredning för bedömning, diagnos och könsbekräftande behandling. Upptagningsområdet för mottagningen är de fyra nordligaste länen, men tar emot patienter från hela landet både på remiss och eget vårdval.

Miljöpartiet i Västerbotten går till val på att säkra KIM-mottagningen som en viktig del av transvården i norra Sverige, och i ett vidare perspektiv viktig för hela Sverige. Det pågår en utredning om att göra den här vården till nationell högspecialiserad vård, och vi ser det högst prioriterat att få ha kvar mottagningen i norra Sverige. En fungerande mottagning i norr kommer att innebära en trygghet för transpersoner i hela Sverige då vi är smärtsamt medvetna om hur långa väntetiderna är och bristerna i psykolog- och läkarbemanning ser ut i södra Sverige. I stället söker sig allt fler till andra länder och betalar stora summor för könsbekräftande vård, en vård som dels borde vara en rättighet och dels är långt ifrån lika säker som i Sverige.

Att öka bemanningen är en kvalitetssäkring då processen i sig får innehålla mer tid. Det ger möjlighet till tätare träffar, fler gruppträffar, närståendesamtal och barnsamtal. Ju mer genomarbetad behandling desto mindre risk för felbedömning och så kallade ”ångrare”. Miljöpartiet i Västerbotten går till val på att säkra KIM-mottagningen som en viktig del av transvården i norra Sverige, och i ett vidare perspektiv viktig för hela Sverige. Nära vård innebär för oss i Miljöpartiet en nära vård för alla.

Miljöpartiet i Västerbotten vill säkra:

  • Specialistläkarkompetens på både kort och lång sikt med minst heltid.
  • Dubblerad bemanning för psykolog och kurator.

Emma Hult (MP), riksdagsledamot och HBTQI-politisk talesperson
Ulrika Westerlund (MP), riksdagskandidat och sakkunnig i HBTQ-frågor
Emma Lindqvist (MP), regionråd Västerbotten

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter