Miljöpartiet driver på arbetet mot rasism i Region Västerbottens verksamheter

Miljöpartiet driver på arbetet mot rasism i Region Västerbottens verksamheter

Den granskning som påvisar att anställda med utländskt ursprung inom Region Västerbotten vittnar om rasism i deras möten med patienter är skrämmande och mycket viktig att uppmärksamma. Miljöpartiet Västerbotten tar starkt avstånd från rasism och arbetar aktivt mot all form av diskriminering, i den egna verksamheten och i Västerbotten i stort.
Regionråd Emma Lindqvist (MP) kommenterar:

– Berättelserna från våra anställda om rasism i mötet med patienter visar att den strukturella rasismen i vårt samhälle också förekommer i våra verksamheter. Vi måste alltid stå upp för vår personal och ständigt arbeta för att skydda de anställa.

Region Västerbotten har policydokument och stödmaterial för chefer som säger att diskriminering på arbetsplatsen inte tolereras samt utarbetade rutiner för hur diskriminering ska hanteras och bekämpas. Granskningen visar dock att diskriminering trots det förekommer och att utsatta upplever att kollegor och chefer inte ger det stöd som de behöver, eller har förståelse för den rasism som de bemöts av. Därför sker nu en översyn av hur kompetensen ser ut bland cheferna i organisationen, och om denna del behöver förstärkas i chefsutbildningen.

– Vi ska ge våra medborgare den vård de behöver och samtidigt tydligt visa att vi står upp för våra värderingar. Vare sig det berör patienter eller personal. Vår personal ska aldrig tveka över var hen ska vända sig i en sådan här situation. Det får aldrig gå obemärkt förbi, säger Emma Lindqvist (MP). 

Miljöpartiet Västerbotten kommer noga följa upp och driva på organisationens antidiskrimineringsarbete. I mars väntas regionens nästa medarbetarundersökning som vi kommer läsa noga för att fortsätta arbeta aktivt mot rasism och all annan typ av diskriminering.

Kontaktuppgifter:
Emma Lindqvist (MP)
Regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet
Gruppledare regionfullmäktige

Telefon: 073 9140419
Besök: Köksvägen 11
Post: Region Västerbotten 901 89 Umeå

Relaterade nyheter

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Värmland, 6 maj 2022

Fem argument mot svenskt NATO-medlemskap

Gävleborg, 5 maj 2022

Miljöpartiet Gävleborg på studiebesök hos Sustainabil i Ockelbo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter