Robust elsystem i hela Sverige!

Det svenska elsystemet står inför nya utmaningar – höga elpriser, ett stort intresse för elintensiva etableringar i Sverige, ett behov av att elektrifiera transportsektorn och stora behov av el till bland annat vätgasproduktion för industrins klimatomställning. Då krävs politik som ser till helheten och både hanterar kortsiktiga och långsiktiga utmaningar samtidigt.

Putins invasion av Ukraina visar tydligt hur viktigt det är att Sverige och EU blir mindre beroende av att importera energi. Om vi vill ge hushåll, företag och industrier billig el i närtid  och en säkrare värld, då måste framtiden vara förnybar!

Vi vill:

  • Införa ett kraftfullt energieffektiviseringsstöd där staten tar 80% av kostnaden för alla energieffektiviseringsåtgärder för både hushåll och företag.
  • Avskaffa skatterabatten för serverhallar
  • Fördubbla antalet energirådgivare.
  • Snabbt bygga ut elproduktionen från havsbaserad vindkraft, med hänsyn till livet i haven.
  • Ge rejäl ekonomisk återbäring till de kommuner där det byggs och finns vindkraft.
  • Storsatsa på solceller och solvärme.
  • Bygga ut elnäten, investera i energilager och satsa på ett smart energisystem.
  • Helt ta bort energiskatten för företag som producerar el för eget bruk.

Miljöpartiet har politik som tar ansvar för både den akuta och den långsiktiga situationen. Vi vill se ett energipaket för Europas lägsta elräkningar.

Elin Söderberg, riksdagskandidat

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter