Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Västerbottenskuriren 27 juni 2022

Debatt: Långsiktighet måste prägla fjällkommunerna

Ingenting är svart-vitt. Inte heller frågan om naturtillgångar och rättigheter, men vi i Västerbotten måste bestämma oss för hur vi vill att samhällsutvecklingen ska se ut här. Vill vi bygga inkluderande samhällen, eller vill vi bygga för vissa grupper? Vill vi värna de som växer upp här, eller de som köper sig rättigheter här? Det skriver Emma Lindqvist (MP), regionråd och regionkandidat Västerbotten och Eva Adler (MP), kommunkandidat Storuman

Det byggs som aldrig förr i inlandskommunerna – på vissa håll. Absolut inte på andra. Fjällorterna exploateras, inlandets tätorter avfolkas.

”Vi vill då absolut inte ha ett nytt Åre” hör vi ofta när vi pratar med ortsbor, kommunpolitiker och investerare. ”Vi tycker att byn är för utspridd, vi vill koncentrera centrum till det ena liftsystemet” var också något vi fick till oss av en bygg-vd här om veckan.

Känslan är att det är fritt fram. Att det är byggherrens framtidsplaner som gäller. Politikerna står som nickedockor och öppnar dörrar. Små kulor rullar in till kommunernas kassor, som till största del äts upp av underhållet turisterna kräver i form av bland annat vägunderhåll och sophantering.

Vi är rädda att kommunpolitikerna är för tacksamma. Kanske för präglade av vår norrländska historia. Historien av att tillhöra den landsdel som förväntas nära resten av landet. Den kolonialiseringen som tog fart under Sveriges stormaktstid, och som vi fortfarande lever med, måste vi prata om. Både nationellt och inom Västerbotten.

Vad ska till exempel Vilhelmina eller Storuman tjäna på de näringar som levererar höga värden till resten av länet, och landet?

Ingenting är svart-vitt. Inte heller frågan om naturtillgångar och rättigheter, men vi i Västerbotten måste bestämma oss för hur vi vill att samhällsutvecklingen ska se ut här. Vill vi bygga inkluderande samhällen, eller vill vi bygga för vissa grupper? Vill vi värna de som växer upp här, eller de som köper sig rättigheter här?

Vi i Miljöpartiet tror på ett sammanhållet samhällsbygge, en långsiktighet som bygger på att möjligheter ska finnas för människor oavsett utbildningsbakgrund eller härkomst.

Det ska finnas boende för låginkomsttagare och höginkomsttagare, utbildning för de som vill bo kvar i sin glesbygdskommun och sjukvård dygnet runt. Det ska finnas goda möjligheter att transportera sig fossilfritt mellan kommuner och genom länet, och kulturen ska vara nåbar.

Vi tror också att förutsättningarna för att utveckla samhällen eller boplatser hållbart hänger på att inkludera de som lever här idag, och värdera det som är unikt på platsen. Många platser har förlorat just dessa värden på grund av ogenomtänkta och kortsiktiga översiktsplaner.

För att skapa den här utvecklingen måste varje politiskt parti bestämma sig för vilken samhällsutveckling vi ska ha. Och vill vi ha inflyttning av bofasta och bevarande av de unika fjällmiljöerna, då måste vi också våga satsa, våga hålla ut och våga säga nej.

En mandatperiod är en kafferast. Hela Västerbotten ska vara levande i årtusenden.

Miljöpartiet i Västerbotten vill:

  • att fritidshusägare betalar en del av inkomstskatten till kommunen där fritidshuset står.
  • att mer skatt från vind- och vattenkraft går tillbaka till kommunen och regionen.
  • att fler statliga och regionala jobb etableras i glesbygdskommuner.
  • att hela tvärbanan elektrifieras (fram tills dess körs på vätgas) och byggs ut till Mo i Rana.
  • att jourläkare åter finns dygnet runt i södra Lappland.
  • att matbutiker och drivmedelsstationer i glesbygdskommuner ska få högre statliga bidrag.
  • att staten ska gå in som garant för att bevilja privata lån, till exempel för bostadsbyggande samt företagslån.

Emma Lindqvist (MP), regionråd och regionkandidat Västerbotten

Eva Adler (MP), kommunkandidat Storuman

Relaterade nyheter

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Skåne, 13 augusti 2022

Tidningen Syre uppmärksammar våra havsförslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter