Valintervjun: Hans Brettschneider

Norran 1 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider tycker det går trögt

Kommunen måste få bättre hållbarhetstänk på flera områden. Det anser Hans Brettschneider (MP). Och han ser problem med att S suttit länge vid makten. ”De är lite som Zlatan, stora spelare men inga lagspelare”, säger han.

Hans Brettschneider vill träffas utanför stadshuset.

– Jag tycker vi har en svag grund att stå på i kommunhuset. Vi behöver social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi har svårt att få personal och ekonomin drar iväg, säger han.

Han tycker också att kommunen tenderar att hamna steget efter i planeringen.

– Vi förtätar staden men glömmer bort grönområden till exempel. Det behövs bättre planering, bättre analyser. Vi ligger efter hela tiden och ibland måste vi även tänka om.

Han nämner även det faktum att räddningstjänsten ska flytta till Hedensbyn där det blir mycket vägbyggen och Norrbotniabanebygget framöver.

– Det är värdelöst och Coops placering där man inte hittade en bra trafiklösning men ändå drev på om det. Man kanske borde ha sålt in det på en annan tomt. Det är kommunen som ska leda etableringarna så det blir hållbart i längden. Det gäller även bostadsområdena. Det saknas ett helhetstänk.

Han tror det beror på dålig logik, tidsbrist och svårigheter att förutse saker. Hans lösning är att ändra organisationen på kommunen.

– Vi vill ha en hållbarhetsstrateg i ett tidigt skede som tar ett helhetsperspektiv på hållbarheten. Efter det måste det ske löpande återkopplingar och utvärderingar.

MP har lagt tio motioner och 16 interpellationer. Fokus är klimat och miljö och arbetsmarknad/arbetsliv.

Skulle du säga att det är fokus för er politik?

– Jag skulle säga att det handlar om långsiktig hållbarhet generellt.

Vilken är den viktigaste miljöfrågan närmaste fyra åren i Skellefteå?

– Det gäller att bygga smart för framtiden, med bra gång- och cykelvägar, ett cirkulärt samhälle med energieffektiva hus. Laddinfrastruktur, kollektivt ägande av bilpooler och hållbar sophantering är andra saker man kan jobba för.

Han vill driva på om att Skebo och Industrihus ska sätta upp solceller och jobba mer hållbart.

– Där finns det andra bolag inom koncernen som jobbar mer med hållbarhet såsom Skellefteå Kraft och Skellefteå Airport. De ligger före.

Här tycker han politiken agerar för svagt.

Om du fick välja en motion du vill går igenom nästa fyra åren – vilken är det?

– Att inrätta en organisation med en hållbarhetsstrateg på samma nivå som kommunens planeringschef.

Finns det en kunskapsbrist kring miljöfrågor?

– Jag tror att det finns kunniga yngre tjänstemän och politiker som driver på med nya idéer men de får inte genomslag i politiken. Politiskt finns det kanske en kunskapsbrist.

Vad går du igång på som politiker?

– Trögheten i politiken som satt sig i kommunhuset. Det gör att man många gånger funderar på vad man gör i politiken. Men nu känner jag viss inspiration eftersom det är tydligt vad Miljöpartiet betytt i regeringen.

Ni tappade väljare mellan 2014 och 2018 och nationellt har ni dåliga opinionssiffror. Samtidigt beskrivs klimatet som vår tids stora ödesfråga. Vad gör ni för fel som inte når fram?

– Vi har inte vågat lyfta problemen med integrationen och alternativa samhällen.

Han upplever även att det finns ett stigma i norr kring att säga att man är miljöpartist.

– Om man skräms till tystnad i inlandet får vi inga referenser därifrån. Miljöpartiet måste prata för hela Sverige och då hamnar man lätt i att prata om höghastighetståg och kollektivtrafik. Det kan vara svårt att känna igen sig i det i Lycksele.

Tycker du att ni nått fram lokalt?

– Nä, och jag tycker vi får lite utrymme i media. Vi är ett litet parti där ingen jobbar heltid med uppdraget och det är en nackdel.

Partiernas motioner och interpellationer har litet fokus på unga vuxna och ungdomar. Vilken är den viktigaste frågan ni vill driva för unga i Skellefteå nästa fyra åren?

– Psykisk ohälsa, även om det ligger mycket på regionnivå så är det viktigt att det sker ett samarbete med kommun och skola. Vi vill se fler stödpersoner i skolan och fältarbetare. Man måste jobba med att se individen och har man hemmasittare måste man analysera vad problemet är i skolan.

MP förespråkar mer resurser till ett tvålärarsystem i skolan. Det behöver inte nödvändigtvis handla om två lärare, enligt Hans Brettschneider, då det inte finns tillräckligt med lärare.

– Men man kan ha en lärare och en stödperson i klassrummet.

Vilket annat parti kan ni tänka er att samarbeta med nästa fyra åren?

– Socialdemokraterna ligger nog närmast. Samtidigt har de suttit för länge vid makten.

Relaterade nyheter

Södermanland, 11 augusti 2022

MP sörmland i Förmiddag, P4 Sörmland

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter