En jämlik skola

Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet.

Miljöpartiet vill

  • Utöka elevhälsan så att den kan vara ett ännu större stöd för eleven och dess föräldrar.
  • Eleverna i årskurs 3 ska nå målen inom läsning, skrivning och matematik. För att lyckas med detta krävs fler tidiga insatser.
  • Fortsatt satsning på mindre barn- och elevgrupper i förskola och fritidshem.
  • Personal ska ha goda och rimliga arbetsvillkor.

Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet. I skolan ska varje barn lära sig att läsa, skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen livssituation. Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den hen vill vara. Det ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och dåliga skolor – alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan.

En jämlik skola
En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig läroplanens innehåll är att man är pigg, mätt och känner sig trygg i den grupp man tillhör. En hälsofrämjande skola med förbyggande och god elevhälsa är något alla behöver.
 

Eleven i fokus
Alla barn och ungdomar ska få bästa möjliga kvalitet på utbildningen, oavsett var man bor och vilken bakgrund man har. Detta innebär inte att man behöver göra lika för alla överallt, utan likvärdighet kräver att olika elever möts utifrån sina unika förutsättningar. Varje elev skall mötas av höga förväntningar, och skolan skall genomsyras av en tro på allas förmåga att förändras och utvecklas.
 

Personalen i fokus
Vi vill skapa goda förutsättningar för att alla som verkar i förskola och skolan ska komma till sin rätt: elever, personal och tjänstemän. Kvalitén på en förskola eller skola är beroende av utbildad och engagerad personal. Skolan behöver en tydlig ansvarsfördelning och goda förutsättningar för att kunna vara en lärande organisation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: