Äntligen - Öresund kan få ökat marint skydd!

De styrande i Vellinge sade nej redan 2014, när vi försökte få gehör för en positiv inställning till att skydda Öresund bättre. Nu tar regeringen tag i frågan!

Regeringen har idag beslutat att ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att utreda ett marint områdesskydd i Öresund. Miljöpartiet i Region Skåne välkomnar nyheten och är glada att steg nu tas för att öka skyddet Öresund.

– Det är mycket glädjande att regeringen idag har gett Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att ta ett steg framåt i att skydda den marina miljön i Öresund. Öresunds skyddande har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att få en bra marin miljö i Skånes vatten. Det är något som Miljöpartiet i Skåne och Öresundskommunerna länge jobbat för och nu kan det bli verklighet tack vare regeringsbeslutet idag, säger Thomas Hansson, ledamot i regionala utvecklingsnämnden för Miljöpartiet.

Miljöpartiet i Region Skåne och i skånska kustkommuner har länge kämpat hårt för att öka skyddet av Öresund. När danska kommuner strax innan sommaren planerade att släppa ut stora mängder orenat avloppsvatten direkt i sundet la Miljöpartiet en motion om att Region Skåne ska verka för ett ökat skydd av Öresund.

– Ett ökat skydd av Öresund har länge varit en hjärtefråga för oss i Miljöpartiet. Öresund är på många sätt en unik marin miljö som måste skyddas och därför är det oerhört positivt att regeringen satt ner foten. För Miljöpartiet är det också viktigt att få med danskarna så att sundet kan skyddas på båda sidor gränsen, och därför är det extra glädjande att regeringen också ger länsstyrelsen i uppdrag att föra dialog med danska myndigheter, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Läs regeringens pressmeddelande här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: