Avvakta med att dra ner Utbildningsnämndens budget!

Vi vill se en översyn vad besparingskraven, stordriftsavdraget och terminsavstämning inneburit.

I Kommunfullmäktige ikväll yrkade vi att man skulle avvakta med att justera ner Utbildningsnämndens budget med -20 miljoner kronor för år 2020. Vi vill se översyn vad besparingskraven inneburit, genom att lyssna in rektorer och lärare. I de åtgärder som gjordes inför årets budget, för att lyckas med krävda besparingar, genomfördes en del förändringar hur skolpengen beräknas. Bl a ökades stordriftsavdraget och terminsavstämning infördes. Vad har dessa besparingskrav inneburit? Tyvärr fick vårt yrkande inget gehör.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: