Ja till våra tillägg avseende Revidering av Upphandlingspolicy

Kommunstyrelsen biföll våra tilläggsyrkanden om att lägga till om agenda 2030 samt kring miljö- och klimatarbete i kommunens Upphandlingspolicy.

Tilläggsyrkandet i sin helhet

Kommunstyrelsen 20190820
Tilläggsyrkande

Ärende: Revidering av upphandlingspolicy
DNR:KS 2019/270

I Upphandlingspolicyn står det såhär under rubriken ”Hållbar och konkurrenskraftig upphandling”:
Social, miljömässig (ekologisk) och ekonomisk hållbarhet ska beaktas vid alla upphandlingar, anpassas samt tillämpas i proportionerlig omfattning beroende på upphandlingens innehåll och omfattning, utan att göra avkall på förhållandet mellan bästa kvalitet och pris.
Miljöpartiet yrkar tillägg med: ” I Vellinge kommun arbetar vi mot de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i vår kommun.”

idare står det:
Vellinge kommun ska beakta gällande normer, riktlinjer samt kommunens interna lokala måldokument och sträva efter att alltid ligga i framkant gällande miljöarbetet.
Miljöpartiet yrkar tillägg med att även klimat ska stå med, så det istället står ”miljö- och klimatarbetet”.

Angela Everbäck
Miljöpartiet de gröna Vellinge

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: