Vi fick JA när Vellinges kemikalieplan skulle beslutas

på vårt yrkande att även fritidshem och skola ska ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö.

Vi hade en motion redan 2012 om utfasning av kemikalier I Vellinge kommun, som då avslogs. 2016 lade vi en ny motion om Kemikalieplan och fick den besvarad med att det 2017 skulle tas fram. Nåja, nu äntligen hade vi ett förslag att ta ställning till.
Vårt Tilläggsyrkande: Miljöpartiet menar att vi nu måste öka tempot och ställa högre krav på åtgärder, utfasning och handlingsplaner. Våra barn och unga är de som är mest utsatta och känsliga för kemikalier.
I förslagen Kemikalieplan uttrycks endast två åtgärdspunkter att information ska sändas ut till utbildningsavdelningen, skolor och vårdnadshavare, samt att en handlingsplan för förskolor ska upprättas.
Miljöpartiet yrkar att det ska läggas till att även skola och fritidshem ska utforma en handlingsplan för en giftfri miljö för våra barn och unga, där man även kan införa att framtaget kravpaket för upphandling av material ska användas. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: