Vård, skola och omsorg ska aldrig drivas för att tjäna pengar

Verksamheter i välfärden får inte hanteras som vilken marknad som helst. De ska drivas utifrån en passion för uppdraget och en vilja att erbjuda hög kvalitet. Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för, inte gå till företag som vill ta ut vinst.

Miljöpartiet villatt vinster i välfärden ska stanna i välfärden,att insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög,att det ska finnas många olika aktörer som bedriver verksamhet av hög kvalitet. 

Vinst aldrig syftet

Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för. Företag som driver skolor eller sjukhus eller på något annat sätt verkar inom välfärden ska göra det med socialt och samhälleligt engagemang. Deras syfte ska inte vara att dela ut vinst och eventuell vinst ska stanna i verksamheten.

Kvalitet i centrum

All offentligfinansierad välfärd ska oavsett vem som utför den hålla hög kvalitet. När tjänster blir upphandlade ska kvalitet vara prioriterat och hur bra de lyckas leva upp till förväntningarna följas upp. Insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade välfärdstjänster.

Verklig valfrihet

Vi människor är olika och har olika behov. Vi vill stärka människors möjlighet att på riktigt välja den skola, vård eller annan omsorg som passar dem. Vi tycker att välfärden ska utföras av många olika aktörer, offentliga, privata och idéburna. Det är positivt både att kunna byta skola eller husläkare, men också att kunna påverka innehållet i utbildningen eller omsorgen. Den verkliga valfriheten kräver att information om valmöjligheterna är bra och lättillgänglig. Dem kräver också att möjligheten att inte välja finns: den som inte gör ett aktivt val ska få ett precis lika bra alternativ som den som väljer.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: