Vård, skola och omsorg ska inte drivas för att tjäna pengar

Verksamheter i välfärden får inte hanteras som vilken marknad som helst. Vi är inte konsumenter i välfärden, vi är medborgare. Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen.

Miljöpartiet vill

  • att vinster i välfärden ska stanna i välfärden.

Vinst ska aldrig vara syftet

Marknadsskolan gör lärare till servicepersonal, föräldrar till kunder och barn till pengapåsar. För en jämlik skola måste vinstintresset bort ur skolekvationen.

Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst. Elever, föräldrar och skattebetalare ska kunna lita på att våra gemensamma skattepengar används på rätt sätt.

Detsamma gäller vård och omsorg. Det vi investerar i vår välfärd ska gå till människor som behöver det. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Verklig valfrihet

Vi vill att människor ska ha möjlighet att välja den skola, vård eller omsorg som passar dem bäst. Det är positivt att kunna byta skola eller husläkare, men också att kunna påverka innehållet i utbildningen eller omsorgen. Vi vill förbättra villkoren för idéburna aktörer.

Verklig valfriheten kräver att information om valmöjligheterna är bra och lättillgänglig. Möjligheten att låta bli att välja måste också finnas – den som inte gör ett aktivt val ska få ett precis lika bra alternativ som den som gör ett val.

Nyheter på Vinster i välfärden

Miljöpartiet: ”Vinstuttag ska förbjudas”

Marknadsskolan är ett hot mot valfriheten

Om alla skolor ska vara bra måste skolvalet göras om

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter