Bilar och bränsle

Bilar och bränsle

I årtionden har vi investerat i och byggt ett samhälle som är beroende av bilen och bilar som är beroende av fossila drivmedel. Det är inte konstigt att det är svårt att tänka sig ett samhälle som ser ut på något annat sätt. Men om vi investerar i och bygger ett samhälle som är till för människor, inte bilar, och där de enda drivmedel som finns är fossilfria och förnybara så blir det samhället snart lika självklart för oss som det bil- och fossilberoende samhället är idag.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad är staden till för människor, inte bilar. Istället för parkeringsplatser har vi uteserveringar, lekplatser och planteringar i centrum. Vid de tillfällen du trots allt behöver en bil, finns det bilpooler och hyrbilar att tillgå. På landsbygden, där du fortsatt behöver bilen, finns det goda möjligheter att parkera bilen vid närmaste kollektivtrafikläge. Alla transporter är fossilfria och det finns tillgängliga laddpunkter i hela kommunen.

Nyheter på Bilar och bränsle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter