Älvdalen

Välkommen till miljöpartiet i Älvdalen-Särna-Idre.

Här finns platsen för ett grönt engagemang och långsiktigt hållbara visioner.

Läs vårt lokala handlingsprogram här nedan!!

Kommunalt partiprogram 2018 Här kan du läsa om vad Miljöpartiet i Älvdalen vill åstadkomma under nästa valperiod. Flera av frågorna har vi redan under perioden 2014-2018 påbörjat arbetet med och ser fram emot att få fortsätta under nästa period.
Våra prioriteringar

Utbildning och Skola.

Äldreomsorg.

Självförsörjning.

Miljöpartiet Älvdalen

Kontakt