Politik som gör skillnad i Leksand

Leksand

Miljöpartiet i Leksand har efter valet 2022 en representant i Kommunfullmäktige. Vi kommer  att driva frågor som rör miljö och hållbarhet i Leksand. Naturvård- och kulturvård har hög prioritet. Vår natur ska vara källa till rekreation, upplevelser och biologisk mångfald. Klimatfrågor är viktiga för oss. Kommunikationer ska ske med minskad fossil inblandning. Kollektiva transporter ska utökas. Cykelbanor ska byggas ut.Barnen ska ha tillgång till bra skolor – vi är emot att företag med vinstintressen driver skolor.Bli medlem du också. Tillsammans gör vi skillnad. https://www.mp.se/bli-medlemFaceboksida: (20+) Miljöpartiet de gröna i Leksand | Facebook
Vill du veta mer? Kontakta oss. Mailadress: leksand@mp.se

Aktuellt i Leksand

Leksand, 20 februari 2024

Årsmöte 5/3 kl 1800 i ABF Leksand med filmen Hoppet. Alla intresserade välkomna. Fika. Ingen avgift.

Leksand, 21 november 2023

Debattartikel om kommunens sena handläggning av motioner av Olle Berglund

Leksand, 10 oktober 2023

Motion om cykelbana till Siljansnäs

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP kallar klimatministern till utskottet

MP begär särskild debatt efter klimatdom

MP kritisk till EU:s asyl- och migrationspakt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Göran Petri

Sekreterare Miljöpartiet Leksand

Olle Berglund

Jag valdes till ordförande för Miljöpartiet i Leksand vid årsmötet 2021. Viktiga frågor för mej är miljö och klimat och hur vi som människor kan sluta påverka dessa negativt. Det är komplicerade frågor som rymmer många bottnar från global politik och ekonomiska styrning till hur du och jag gör i vardagen. Svåra frågor har sällan enkla lösningar men alla steg i rätt riktning är i rätt riktning oavsett hur små de är. Gör det som är rimligt och möjligt just nu även om det inte leder ända fram. Vi kommer att se fler möjligheter i morgon. Om inte annat har klimatkrisen, Coronapandemin och groteska sociala klyftor visat på svagheter i det kapitalistiska system vi nu lever under. Socialism lik sovjetkommunism är inte heller bra för människor och miljö. Vi behöver hitta och införa en alternativ och ekologiskt hållbar samhällsmodell. Naturen kan inte utnyttjas, den är för stark för det. Jag vill att vi lever i samklang med naturen genom att värna klimat, miljö och biologisk mångfald för mänsklighetens långsiktiga överlevnad.

Kommunfullmäktige

ordinarie: Olle Berglund

ersättare Lena Bröms-Burman,  Göran Petri

leksand@mp.se