Aneby

Nu är det dags för en grönare politik i Aneby!

Vi vill att Aneby ska vara en trivsam och hållbar kommunsom månar om såväl dagens invånare som framtida generationer.Det kräver att vi anpassar oss efter naturens ramar och ställer om nu.

 

Ställ om Aneby till en hållbar kommun! 

Vi vill:

 

 • Införa konkreta kommunala klimatpolitiska mål så att utsläppen minskas i nödvändig takt
 • Satsa kraftfullt  på solceller och energieffektivisering
 • Bygga ut cykel-och gångbanor bl a mellan Stalpet och Ralingsås
 • Att man vid byte av kommunens tjänstebilar väljer elbilar, samt inrättar en elbilspool som  kan nyttjas av kommuninvånarna
 • Verka för en bra kollektivtrafik
 • Att kommunen och Aneby Bostäder bygger mer i trä och mindre i stål och betong, som är två mycket klimatbelastande material
 • Minska användningen av miljöboven plast
 • Att kommunen vid planering och beslut om vindkraftverk värnar om känslig natur, kultur och boende
 • ETT ABSOLUT NEJ TILL GRUVA I NORRA KÄRR!

 

En hållbar skola

Vi vill:

 

 • Satsa på tidiga insatser för barn med speciella behov
 • Grön Flagg -certifiera kommunens skolor och förskolor – för att våra barn ska få praktisk kunskap  om hållbarhetsfrågor
 • Servera barn (och äldre) god, ekologisk, lokalproducerad mat med fler vegetariska alternativ
 • Satsa på naturpedagogik.

 

Gör Aneby till en attraktiv kommun att leva och åldras i 

Vi vill:

 

 • Att vår flyktingpolitik blir medmänsklig och att vi i våra beslut ser till flyktingarnas bästa
 • Stimulera till att det byggs fler hyresrätter
 • Inrätta en offentlig toalett centralt i Aneby tätort
 • Att antalet platser inom äldreomsorgen anpassas så att behoven hos den åldrande befolkningen tillgodoses
 • Skapa attraktiva äldreboenden med mer social stimulans, exv delaktighet i dagliga sysslor som matförberedelser, umgänge med djur exv hönsgård etc.

Miljöpartiet Aneby

Kontakt

Frågor i Aneby A‑Ö

 1. M
  1. Miljö