Politik som gör skillnad i Aneby

Aneby

Nu är det dags för en grönare politik i Aneby!Vi vill att Aneby ska vara en trivsam och hållbar kommunsom månar om såväl dagens invånare som framtida generationer.Det kräver att vi anpassar oss efter naturens ramar och ställer om nu. Ställ om Aneby till en hållbar kommun! Vi vill: Införa konkreta kommunala klimatpolitiska mål så att utsläppen minskas i nödvändig taktSatsa kraftfullt  på solceller och energieffektiviseringBygga ut cykel-och gångbanor bl a mellan Stalpet och RalingsåsAtt man vid byte av kommunens tjänstebilar väljer elbilar, samt inrättar en elbilspool som  kan nyttjas av kommuninvånarnaVerka för en bra kollektivtrafikAtt kommunen och Aneby Bostäder bygger mer i trä och mindre i stål och betong, som är två mycket klimatbelastande materialMinska användningen av miljöboven plastAtt kommunen vid planering och beslut om vindkraftverk värnar om känslig natur, kultur och boendeETT ABSOLUT NEJ TILL GRUVA I NORRA KÄRR! En hållbar skolaVi vill: Satsa på tidiga insatser för barn med speciella behovGrön Flagg -certifiera kommunens skolor och förskolor – för att våra barn ska få praktisk kunskap  om hållbarhetsfrågorServera barn (och äldre) god, ekologisk, lokalproducerad mat med fler vegetariska alternativSatsa på naturpedagogik. Gör Aneby till en attraktiv kommun att leva och åldras i Vi vill: Att vår flyktingpolitik blir medmänsklig och att vi i våra beslut ser till flyktingarnas bästaStimulera till att det byggs fler hyresrätterInrätta en offentlig toalett centralt i Aneby tätortAtt antalet platser inom äldreomsorgen anpassas så att behoven hos den åldrande befolkningen tillgodosesSkapa attraktiva äldreboenden med mer social stimulans, exv delaktighet i dagliga sysslor som matförberedelser, umgänge med djur exv hönsgård etc.

Aktuellt i Aneby

Aneby, 19 augusti 2018

Trädgårdsavfall kan bli biokol

Aneby, 19 augusti 2018

Miljöpartiets lista i Aneby

Aneby, 19 augusti 2018

MP Aneby debatterar: ”Gruva hotar Anebys vatten”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

En budget för det gröna folkhemmet

Per Bolund leendes framför en sjöPer Bolund leendes framför en sjö

MP vill höja biståndet kraftigt

L och alla andra missar bollen om upploppen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Sibylla Jämting

Gruppledare för Miljöpartiet i Region Jönköpings län

Kommunfullmäktige Aneby

Sibylla Jämting

Gruppledare för Miljöpartiet i Region Jönköpings län