Valmanifest 2014

Miljöpartiet i Aneby vill

- erbjuda giftfri och närproducerad mat till våra barn och äldre, minst 25% ekologiskt

-ha en giftfri miljö i förskola/skola

-satsa på solenergi och energieffektivisering

-att nybyggnationer i kommunen, exempelvis skolor och förskolor, byggs som lågenergihus

-ha fossilfria fordon i kommunens verksamhet - satsa på elbilar och elcyklar

-verka för förbättrad kollektivtrafik samt subventionera pendlarkort för kommuninvånare

-verka för utbyggnad av cykel- och gångbanor inom kommunen

-ha god bemanning inom äldreomsorgen

-avveckla delade turer inom äldreomsorgen

-ge äldre möjlighet att välja mellan två rätter

-ha fler kommunala insatser för arbetslösa ungdomar

-ha bra åldersanpassade skolgårdar

-se över och förbättra kommunens beredskap för kriser och katastrofer i samarbete med närliggande kommuner

-att kommunen övertar ansvaret för snöröjning på trottoarerna

-att Åsens by ska utvecklas till ett kunskapscenter för ekologi och självhushållning

-med kraft värna strandskyddet

-främja ekoturism och friluftsliv

-att Aneby kommun tar starkt avstånd från gruvbrytning i Norra Kärr, då det kan påverka våra vattentäkter negativt

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: