Jämställdhet

Jämställdhet

Vi vill påbörja införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill börja med förskolan och hemtjänsten.

Åre kommun ska fortsätta att motverka osakliga och oönskade löneskillnader.  

Barn och ungas psykiska hälsa ska prioriteras. Vi vill utöka och utveckla elevhälsan. Vi har idag många barn och ungdomar som är i stort behov av träffa psykologer, kuratorer och terapeuter. Vi behöver utöka samverkan mellan elevhälsan och andra instanser för att hjälpa barn och ungdomar att få fortsatt hjälp med psykisk ohälsa när de gått klart skolan. Det ska finnas en fungerande överlämning mellan kommunen och regionen.

Våra ungdomar som behöver hjälp ska vårdas i kommunen i en så stor utsträckning som möjligt. Vi vill att det finns ett HVB-hem för ungdomar som har hamnat snett i Åre kommun, med grön profil och som är kopplad till gröna näringar.

I alla förskolor och skolor ska kommunen göra ett utvecklingsarbete kring normer och könsroller. Alla medarbetare ska få kompetensutveckling kring normkritik och genuspedagogik. Kommunen ska också arbeta aktivt för att främja normbrytande yrkesval i högstadiet och på gymnasiet, gärna i samarbete med universitet och näringsliv.

Alla ska oavsett könsidentitet ha samma förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Samtliga skolor och förskolor i Åre kommun ska HBTQ-certifieras.

Åre kommun ska ligga i framkant med samtyckesarbetet. Vi vill höja kompetensen inom samtycke i all kommunal verksamhet och vi vill börja inom förskola och skola.

Vi ska ha fler offentliga lekytor för barn i olika miljöer och vi vill uppmuntra barn till lek i naturen. Barnens lekmiljöer ska vara jämställda både på förskolor, skolor och offentliga lekytor.

Underhåll och snöröjning av trottoarer, gång och cykelbanor ska prioriteras för att människor oavsett ålder eller funktionsvariation ska kunna förflytta sig. Låt inte bilen vara norm vid planering! Satsningar på gång-, cykel och kollektivtrafik gynnar kvinnor, barn, äldre, socialt utsatta och nyanlända – det vill säga den absoluta merparten av befolkningen.

Vi vill införa en nollvision när det gäller främlingsfientlighet och rasism. Åre kommun ska fortsätta vara vägvisare inom integrationsarbetet, och aktivt arbeta med värdegrunden.

Mötesplatsen Norra Vägen är en viktig knutpunkt för många invånare i kommunen och är ett stort föredöme i integrationsarbetet. Vi ser Mötesplatsen som oerhört viktig och vill att den ska gå in i kommunens ordinarie verksamhet och utvecklas vidare.

Nyheter på Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter