Aborträtten en mänsklig rättighet

Kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin kropp. Det borde vara en självklarhet  men det är det tyvärr inte i världen i dag. I Sverige har det länge rått en samsyn runt rätten till abort, men även här blir den ibland ifrågasatt. Rätten till abort behöver bevakas så att den ej försämras. 

Miljöpartiet vill

  • Grundlagsskydda aborträtten.
  • Stärka kvinnors rättigheter i hela världen och att både män och kvinnor inser behovet av det.
  • Värna rätten till egen sexualitet, information och preventivmedel. Se till att alla kvinnor och flickor får den information de har rätt till.
  • Subventionera abort för även kvinnor som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige.
  • Förenkla möjligheten till hemaborter.

Rätten till abort måste värnas och försvaras

När kvinnor inte har rätt att göra abort finns en stor risk att antingen kvinnor föder barn som de inte är i en situation att de kan välkomna. Eller försöker få hjälp att göra abort av någon i det fördolda  eller försöker lösa det själv, på helt livsfarliga sätt. Så har det tidigare varit i Sverige och så är situationen i många länder idag. Det finns länder där en kvinna kan få sitta många år i fängelse för att ha gjort abort, även om hon blivit våldtagen eller utsatt för incest. I USA har högsta domstolen skiftat till en mer restriktiv hållning, stater har infört förbud eller hårda abortlagar och fler riskerar ta efter.

Kvinnors rätt göra abort måste försvaras. Det hänger ihop med kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och sitt liv. Det är en självklar del av en feministisk politik och vi vill att aborträtten ska grundlagsskyddas.

Kvinnor och flickor måste veta om sina mänskliga rättigheter

Till området mänskliga rättigheter hör det som förkortas SRHR, vilket betyder sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är väldigt viktigt att alla människor har bra information och känner till sina rättigheter, rätten att älska den de själva vill, säga nej till oönskat sex, hur man undviker att bli gravid och hur man gör om man blir det. Detta gäller alla människor oavsett funktionsvariation. Sex och samlevnadsundervisningen i skolan behöver stärkas och ungdomsmottagningen och UMO, ungdomsmottagningen på nätet har en viktig roll.

Miljöpartiet anser att SRHR-frågor är en helt central del biståndet. Det handlar både om kvinnors frihet, självbestämmande och yrkesliv som i sin tur har koppling till fattigdomsbekämpning och tillståndet i världen.

Kostnadsfria preventivmedel till unga är en viktig insats för en god sexuell och reproduktiv hälsa och vi föreslår i vår budgetmotion att medel ska avsättas för att det ska bli kostnadsfritt för unga under 26 år. Vi vill även att olika alternativ på kostnadsfria mensskydd erbjuds via till exempel ungdomshälsan, skolan och andra lämpliga platser.

Sverige kan hjälpa utländska kvinnor med abort

För många år sedan fanns inte möjlighet till abort i Sverige. Desperata svenska kvinnor och par kunde då i stället ta sig till Polen och få hjälp där. Vi tycker det är rimligt att Sverige ska kunna hjälpa polska kvinnor som idag inte längre har rätt till abort.

Miljöpartiet vill att även kvinnor som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige ska kunna göra abort här. Detta är möjligt sedan 2007, dock hindras många av höga sjukvårdskostnader. För att möjliggöra en verklig tillgång till abort vill vi öppna upp för subventionerad abort för utländska kvinnor i Sverige.

Gör det möjligt att genomföra hemaborter

Miljöpartiet vill förenkla för hemaborter. När den enskilda kvinnan själv önskar och det inte finns komplikationsrisk ska det vara möjligt att genomföra den hemma. För de som önskar ska möjligheten alltid finnas att göra abort på sjukhus.

Fördjupning

Nyheter på Jämställdhet

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

MP bäst för HBTQI-personer

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter