Rätten till abort

Kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin kropp. Det borde vara en självklarhet  men det är det tyvärr inte i världen i dag.  I Sverige har det länge rått en samsyn runt rätten till abort, men även här blir den ibland ifrågasatt.  Rätten till abort behöver bevakas  så att den ej försämras. 

Miljöpartiet vill:

 • Försvara aborträtten
 • Värna rätten till egen sexualitet, information och preventivmedel. Se till att alla kvinnor och flickor får den information de har rätt till.
 • att kvinnors rättigheter stärks i hela världen och att både män och kvinnor inser behovet av det.
 • även kvinnor som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige ska kunna göra abort här, det är möjligt redan i dag men kostar alltför mycket för den som har små ekonomiska marginaler.

Rätten till abort måste värnas och försvaras

När kvinnor inte har rätt att göra abort finns en stor risk att antingen kvinnor föder barn som de inte är i en situation att de kan välkomna. Eller försöker få hjälp att göra abort av någon i det fördolda  eller försöker lösa det själv, helt livsfarliga sätt. Så har det tidigare varit i Sverige och så är situationen i många länder i dag. Det finns länder där en kvinna kan få sitta många år i fängelse för att ha gjort abort, även om hon blivit våldtagen eller utsatt för incest. I USA har  högsta domstolen skiftat hållning, stater har infört förbud eller hårda arbortlagar och fler riskerar ta efter.

Kvinnors rätt göra abort måste försvaras. Det hänger ihop med kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar och sitt liv. Det är en självklar del av en feministisk politik.

Kvinnor och flickor måste veta om sina mänskliga rättigheter

Till området mänskliga rättigheter hör det som förkortas SRHR och betyder sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är väldigt viktigt att alla människor har bra information och  känner till sina rättigheter, rätten att älska den de själva vill, säga nej till oönskat sex, hur man undviker att bli gravid och hur man gör om man blir det.  Detta gäller alla människor oavsett funktionsvariation. Sex och samlevnadsundervisningen i skolan behöver stärkas och ungdomsmottagningen och UMO, ungdomsmottagningen på nätet  har en viktig roll.

Miljöpartiet anser att SRHR – frågor är en helt central del biståndet. Det handlar både om kvinnors frihet, självbestämmande och yrkesliv som i sin tur har koppling till fattigdomsbekämpning och tillståndet i världen.

Sverige kan hjälpa utländska kvinnor med abort

För många år sedan fanns inte möjlighet till abort i Sverige. Desperata svenska kvinnor och par kunde då i stället ta sig till Polen och få hjälp där. Vi tycker det är rimligt att Sverige ska kunna hjälpa polska kvinnor som i dag inte längre har rätt till abort.

Sedan 2008  kan utländska kvinnor få abort i Sverige, men för den som inte har ekonomiska möjligheter kan kostnaden bli mycket hög. Vi anser att det ska vara möjligt även för dem som annars inte skulle ha ekonomiska möjligheter.

Miljöpartiet regerar

Vi har bidragit till bättre villkor för kvinnor och flickor bl a genom

 • att införa Samtyckeslagen 2018.  Det är en fråga som Miljöpartiet drivit länge och det gör  skillnad att lagen påtalar att sex ska vara av fri vilja för varje part.
 • En nationell strategi för SRHR-rättigheter har tagits fram. Den ska kompletteras med särskild handlingsplan.
 • Gjort särskilda satsningar på SRHR i Afrika med anledning av Corona
 • Stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, ett nationellt kompetenscentrum är permanentat
 • Sverige nu fått ett nationellt institut för bevakande av mänskliga rättigheter.
  presenterat ett åtgärdspaket med 40 punkter för att att stoppa mäns våld mot kvinnor

Fördjupning

Nyheter på Jämställdhet

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

En budget för det gröna folkhemmet

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter