Aborträtten är en mänsklig rättighet

Kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin kropp. Det borde vara en självklarhet  men det är det tyvärr inte i världen i dag. I Sverige har det länge rått en samsyn runt rätten till abort, men även här blir den ibland ifrågasatt. Rätten till abort behöver bevakas så att den ej försämras. 

Miljöpartiet vill

  • Grundlagsskydda aborträtten.
  • Stärka kvinnors rättigheter i hela världen och att både män och kvinnor inser behovet av det.
  • Värna rätten till egen sexualitet, information och preventivmedel. Se till att alla kvinnor och flickor får den information de har rätt till.
  • Subventionera abort för även kvinnor som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige.
  • Förenkla möjligheten till hemaborter.

Nyheter på Jämställdhet

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

MP bäst för HBTQI-personer

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter