Programfördjupning: jämställdhet

Miljöpartiets programfördjupning: jämställdhet

Antagen av Miljöpartiets partistyrelse i april 2018.

Inledning

Miljöpartiet de gröna är sedan vi bildades ett feministiskt parti. Genom att ha två språkrör istället för en partiledare har vi alltid haft ett jämställt ledarskap. Vi arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje människa har rätt att vara och utvecklas till den individ som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter stärker och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet. Vi vill med politiska verktyg motverka den rådande könsmaktsordningen i världen, där män har mer makt än kvinnor, och att den ekonomiska politiken ska vara feministisk och syfta till att bryta könsmaktsordningen och styra mot ökad jämlikhet. Vi ser också att könsmaktsordningen samverkar med andra maktordningar, såsom etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga och ålder. Det finns såväl en tydlig genusaspekt som en fördelningsaspekt på klimatutmaningen. Män som grupp förbrukar mer energi, äter mer kött och använder bilen oftare än kvinnor. Samtidigt är det som så ofta de svagaste grupperna i världen som drabbas hårdast inledning 2 av klimatförändringarna: världens fattiga och då särskilt kvinnor och barn. Livsmedelsförsörjningen för miljarder människor sätts på spel, människor tvingas på flykt, havsnivåerna stiger, översvämningar, stormar och andra extrema väderfenomen sker allt oftare. Men klimatfrågan är inte bara en allvarlig och akut utmaning. Den ger oss också en möjlighet att tillsammans forma ett bättre och mer hållbart samhälle. Den omställning vi vill genomföra leder till ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle med ökad livskvalitet. Ett samhälle där det ekonomiska systemet drar åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att som idag undergräva dem. Vi vill att alla oavsett kön ska ha samma möjligheter att påverka de klimatåtgärder vi behöver göra.

För Miljöpartiet är jämställdhet i grunden en rättighets-, demokrati- och frihetsfråga. Människors möjligheter att leva sina liv ska inte påverkas negativt eller begränsas av samhällets attityder kring kön eller könsidentitet. Alla ska ha frihet att vara den de är utan att hindras av begränsande normer och attityder. En modern och radikal politik för ökad jämställdhet lägger fokus på lika möjligheter inom alla områden.

Här kan du läsa om vår feministiska politik och våra förslag för att uppnå en jämställd värld!

Ladda ner och läs hela programfördjupningen

Nyheter på Jämställdhet

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

MP bäst för HBTQI-personer

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter