Energi

Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala. Vi måste börja här och nu.

Miljöpartiet vill

Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala. Vi måste börja här och nu. Människans utsläpp av klimatgaser måste minska för att begränsa negativa effekter på vår civilisation. Det har visat sig att extrema väderförhållanden kan ha förödande effekter lokalt, men torka liksom översvämningar påverkar också den globala matproduktionen och i förlängningen matpriserna i våra lokala matbutiker.

Vårt mål är att Årjängs kommun ska vara klimatneutralt innan år 2030. Vi vill att Årjängs kommun ska tillgodose sitt energibehov med grön el från förnyelsebar energi. Vi ser dessutom fördelar med att vi kollektivt äger vindkraft, för att påskynda omställningen till förnyelsebar energi i Årjängs kommun, men också i landet som helhet.  Sol är en annan viktig energikälla och vi ser att kommunens byggnader är lämpliga för placering av solceller. Vi vill också utreda möjligheter för det lokala jord- och skogsbruket att vara del av större bioenergisatsningar, eventuellt tillsammans med andra kommuner i Värmland. Det är satsningar på förnyelsebar energi samt en ökad energieffektivisering som gör att Sverige slipper dyra och riskabla satsningar på nästa generations kärnkraft och vi kan bryta vårt beroende av fossil energi.

Vi ser att bilen är viktig och i dagsläget nödvändig för människor på landsbygden, däremot är vårt fossilberoende ohållbart, inte bara för klimatet, utan även för ekonomin. Tillgången på förnybara drivmedel är en viktig framtidsfråga och vi ser därför stora fördelar med att lokalt kunna producera vår egen energi, vilket i förlängningen ger både jobb och ökade lokala återinvesteringar. Denna omställning är inte okomplicerad och därför måste kommunen ta sitt ansvar. På sikt bör kommunens bilpark drivas på biobränsle eller el, och kompletteras med cyklar och elmopeder. Det ska finnas möjlighet att skapa bilpooler eller samåkningssystem där flera kan dela och använda samma bil.  Vi vill göra det enklare att bo och leva i Årjängs kommun!

Nyheter på Energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter