Energieffektivisering

Det enda egentliga sättet att få ned hushållens och företagens elkostnader snabbt är att energieffektivisera. Det sänker dessutom elanvändningen under en lång tid framöver. 

Miljöpartiet vill

  • att staten tar 80 % av kostnaden för alla insatser som hushållen, fastighetsägarna eller företagen genomför för att effektivisera energianvändningen
  • fördubbla antalet energirådgivare i hela landet
  • använda 30 miljarder av svenska kraftnäts flaskhalsintäkter för att finansiera satsningarna på energieffektivisering

Staten ska ta 80 % av kostnaden för energieffektivisering

Det finns en mängd åtgärder man kan göra för att minska energiförbrukningen, både i sin villa, flerbostadshus eller företag. För familjen eller fastighetsägaren kan det både handla om investeringar i ny teknik som värmer ett hus mer effektivt eller isolering och tätning av fönster som att mindre värme läcker ut. Men det kan också handla om att optimera de olika system som redan existerar i en villa eller ett flerbostadshus, exempelvis genom att säkerställa att ventilation och värmesystem fungerar på bästa möjliga sätt tillsammans. För företaget kan det handla om att investera i mer effektiv teknik. Med detta stöd kommer alla energieffektiviserande åtgärder bli väldigt lönsamma snabbt.

Fördubbla antalet energirådgivare i hela landet

Med rätt information och vägledning kan betydande energieffektivisering åstadkommas redan innan vintern 2022-23. Pressen på kommunala energirådgivare ökar till följd av de ökade elpriserna. Vi vill att alla som vill ska kunna få rådgivning. Detta är det snabbaste sättet att minska sin elförbrukning.

Använd 30 miljarder av svenska kraftnäts intäkter

Svenska kraftnät har gjort gigantiska övervinster till följd av att elpriset gått upp lavinartat sedan Ryssland påbörjade sin energikrigsföring hösten 2021. När hushåll och företag nu står inför en av de värsta priskriser vårt land någonsin mött vill Miljöpartiet att en del av dessa pengar ska gå till att hjälpa hushållen, fastighetsägare och företag att effektivisera energianvändningen.

Fördjupning i ämnet Energi

Nyheter på Energi

När ska regeringen sluta stötta kriget?

Regeringens vindkraftsmotstånd kvarstår

Alla har rätt att äta sig mätta!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter