Hundra procent 
förnybart

Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart. Läs mer om Miljöpartiets gröna elprispaket här

Miljöpartiet vill

  • satsa stort på att utöka vår förnyelsebara energiproduktion, framförallt på den havsbaserade vindkraften
  • ge generösa stöd och hjälp till alla som vill spara energi
  • fasa ut all fossil olja, kol, gas och kärnkraft
  • bygga ut smarta elnät snabbare så att trafik och industri kan drivas med el i hela landet
  • införa energieffektiviseringsstöd till flerfamiljshus
  • ta bort skatterabatten på el för serverhallar med omedelbar verkan
  • införa stora stöd för energieffektivisering till Sveriges företag
  • fördubbla antalet energirådgivare i hela landet
  • införa ett stöd där staten tar 80 % av kostnaden för alla energieffektiviserande åtgärder
  • använda 30 miljarder av svenska kraftnäts flaskhalsintäkter för att finansiera satsningarna på energieffektivisering.

Billig, säker och ren el

Läs vårt valförslag

Nyheter på Energi

När ska regeringen sluta stötta kriget?

Regeringens vindkraftsmotstånd kvarstår

Alla har rätt att äta sig mätta!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter