Blekinge

Välkomna till Miljöpartiet i Blekinge!

Vi vill skapa ett robustare samhälle med en högre grad av självförsörjning. Lokalt baserade företag som levererar lokala tjänster som t.ex livsmedel, energi, kultur, hälsa, reparationer bidrar till välståndet, meningsfulla arbeten och är inbäddade i samhället vilket betyder att de inte flyttar ut till låglöneländer.

 
Kom med oss, vi behöver dig! Kontakta din lokalavdelning för mer information om mötestider och andra arrangemang. Engagera dig lokalt och kämpa globalt!
 
___________________________________________________________________

 

 

Nyvalda distriktstyrelsen: Øjvind Hatt ordförande. Britt-Marie Jonsson, Claes Jansson, Jacek Jurkowski, Lova Necksten, Jan-Olov Andersson och Eva-Lena Ulvsfält. 

Miljöpartiet de Gröna i Blekinge är mycket glada över nyheten att vårt parti lyckats rädda nattågen. Nu kan vi i Blekinge även i fortsättningen på ett miljövänligt sätt vara framme i Stockholm på morgonen.

Vi ställer oss också bakom vår regerings förslag på flygskatt. Äntligen blir det lite rättvisa mellan trafikslagen! Alliansregeringen höjde gladeligen banavgifterna utan hänsyn till att det innebar höjda biljettpriser för tågresenärerna. Men nu när flygresenärer drabbas av en liten fördyring ( 80 kr för inrikes resor) så skriker man i högan sky. Vi tycker inte det finns någon anledning att bara ett trafikslag ska slippa beskattning.

 

 

Miljöpartiet de gröna Blekinge

Kontakt