Blekinge

Lyssna

Välkomna till Miljöpartiet i Blekinge!

Vi vill skapa ett robustare samhälle med en högre grad av självförsörjning. Lokalt baserade företag som levererar lokala tjänster som t.ex livsmedel, energi, kultur, hälsa, reparationer bidrar till välståndet, meningsfulla arbeten och är inbäddade i samhället vilket betyder att de inte flyttar ut till låglöneländer.

 
Kom med oss, vi behöver dig! Kontakta din lokalavdelning för mer information om mötestider och andra arrangemang. Engagera dig lokalt och kämpa globalt!
 
___________________________________________________________________

 

Blekingedelegationen har slitit med valmanifestet under helgen. Flera tidiga mornar och sena kvällar. Men det var det värt, för nu har vi ett riktigt bra valmanifest.
 
Vi känner oss nöjda över valmanifestet och är stolta över att presentera våra sex prioriterade punkter inför valet:
1. Bygga höghastighetståg och rusta upp järnvägen.
2. Gynna klimatsmart mat och beskatta importerat kött som utsatts för överanvändning av antibiotika.
3. Haven måste räddas, plastnedskräpningen måste stoppas.
4. Mer makt över sin egen tid och kortare normalarbetstid.
5. Satsa på barn och ungas psykiska hälsa.
6. Värna asylrätten och ge familjer rätt och möjlighet att återförenas.
___________________________________________________________

Miljöpartiet de gröna Blekinge

Kontakt