Borgholm

Miljöpartiet i Borgholm Från vänster till höger: Mathieu Vrijman, Hillevi Thorsell, Bertil Lundgren, Maria Lindmark, Johan Pettersson och Malin Lindmark-Vrijman.
Våra prioriteringar

Natur Miljö och Klimat.

Borgholms kommun ligger i ett av Sveriges mest natursköna och artrika landskap. Här har vi alla möjligheter att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle med hög livskvalitet, där utveckling inte är liktydigt med kortsiktig ekonomisk tillväxt, som sker till priset av förlorade naturvärden.

Förskolan och skolan.

Nödvändiga satsningar har gjorts på Slottsskolan och Gärdslösa skola i den södra delen av kommunen. Vi anser att Åkerboskolan nu står på tur att rustas till en modern och mera ändamålsenlig skola. Dålig planering och bristande dialog med föräldrar, elever och personal har skapat frustration, oenighet och förtroendeklyftor i vår kommun under senare tid. Kommunfullmäktige pressades att ta beslut på bristande underlag i frågan om nedläggning av en skola på östra sidan. För att inte hamna i den situationen igen krävs långsiktig planering, ständig dialog och ett aktivt arbete med att utveckla, profilera och marknadsföra våra mindre skolor. Skolan ska vara ortens flaggskepp!

Vård och omsorg.

Alla människor ska kunna känna trygghet i situationer där det finns ett behov av stöd och hjälp. Alla måste kunna lita på att samhällets skyddsnät håller.

Kultur och föreningsliv.

I Borgholms kommun bor många kulturintresserade människor och andelen av befolkningen som helt eller delvis arbetar inom kultursektorn är faktiskt långt över genomsnittet i landet. Vi har en fantastisk resurs i drivna, kunniga och erfarna kulturarbetare och en stor potential för en riktigt spännande och nyskapande kommunal kulturverksamhet.

Borgholm och världen.

Just nu är oroshärdarna i världen fler och våldsammare än på länge. Det gör att många människor tvingas på flykt. De flyr för att överleva och för att kunna skapa en framtid för sina barn och familjer. Vi som har förmånen att bo i ett fredligt och rikt land skulle tveklöst gjort detsamma i deras ställe. Och för bara ett sekel sedan var just Öland det svenska landskap som hade den största utvandringen av alla sett till andel av befolkningen. Då reste ölänningarna från svält och fattigdom till främmande länder. De kunde bara hoppas på att där mötas av öppenhet, generositet och välvilja. Vilket de ofta också gjorde.

Våra medarbetare elever och brukare.

Kunniga, engagerade medarbetare är en förutsättning för en fungerande och framgångsrik kommun. Kompetenta och lyhörda chefer med tydligt jämställdhetsperspektiv är en nyckelfråga.

Demokrati och styrning.

Miljöpartiet anser att alla medborgares idéer och engagemang behövs för att skapa en kommun med framtidstro, jobb och inflyttning. Dialogen mellan förtroendevalda och medborgare måste bli bättre. Medborgare ska kunna påverka den förda politiken även mellan valåren.

Miljöpartiet Borgholm

Kontakt