Politik som gör skillnad i Västervik

Västervik

Vår politik tar avstamp i de 17 Globala Miljömålen i Agenda 2030. Vår grund är solidaritet, med djur, natur, medmänniskor och kommande generationer.

Att hushålla med vår planets resurser börjar hos var och en av oss, i vardagen, i valet av vad vi konsumerar och hur vi lever våra liv.

Med målmedvetet Agenda 2030-arbete kommer vi från Miljöpartiet de Gröna hålla tempot uppe för att genomföra en nödvändig omställning till hållbarhet. Den kommer att stärka vår kommun, dess medborgare och företag.

Vår strävan är trygga medborgare med god folkhälsa, ett rikt kulturliv och en känsla av gemenskap.

Vi vill ha en ekonomi i balans där vi reinvesterar i människor och miljö.

Aktuellt i Västervik

Västervik, 23 augusti 2022

Akko Karlsson, intervju

Västervik, 21 augusti 2022

Insändare, Västerviks-tidningen, 20 aug 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Miljöpartiets EU-valmanifest presenterat

Tidöavtalet i EU är en mardröm för klimatet

MP kallar klimatministern till utskottet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Anna Bodjo

Språkrör Miljöpartiet Västervik