Politik som gör skillnad i Västervik

Västervik

Vår politik tar avstamp i de 17 Globala Miljömålen i Agenda 2030. Vår grund är solidaritet, med djur, natur, medmänniskor och kommande generationer.

Att hushålla med vår planets resurser börjar hos var och en av oss, i vardagen, i valet av vad vi konsumerar och hur vi lever våra liv.

Med målmedvetet Agenda 2030-arbete kommer vi från Miljöpartiet de Gröna hålla tempot uppe för att genomföra en nödvändig omställning till hållbarhet. Den kommer att stärka vår kommun, dess medborgare och företag.

Vår strävan är trygga medborgare med god folkhälsa, ett rikt kulturliv och en känsla av gemenskap.

Vi vill ha en ekonomi i balans där vi reinvesterar i människor och miljö.

Aktuellt i Västervik

Västervik, 16 april 2020

Energi

Västervik, 2 juni 2018

Akko på Twitter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP vill klimatsäkra svenska städer

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter