Företagande

Företagande

Borlänge och Dalarna behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

I vårt Borlänge ska det vara enkelt att starta och driva företag. För företagare som
funderar på att förverkliga sina affärsidéer ska Borlänge kommun vara det
självklara alternativet. Den gröna omställningen behöver moderna och innovativa
företag som skapar jobb i hela Borlänge.

Vi vill ge fler företag möjlighet att etablera sig, utvecklas och anställa kompetent
personal. Miljöpartiets ambition är att Borlänge ska vara i framkant för nya gröna
företag och fortsatt satsa på företagsutveckling inom kulturella- och kreativa
näringar.

Vi vill:

 • att kommunen skapar förutsättningar så att företag kan drivas med
  hållbara och cirkulära affärsmodeller.
 • erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaliseringar.
 • profilera Borlänge som ett nav för kulturella och kreativa näringar.
 • att kommunen fortsatt erbjuder en evenemangslots genom
  näringslivskontoret.
 • främja små, kooperativa och/eller sociala företag vid upphandling.
 • att vid offentlig upphandling främja företag som fokuserar på hållbarhet
  och ställa miljökrav där det är relevant.
 • att kommunen särskilt stödjer kvinnors och nyanländas företagande.
 • medborgare som har bra affärsidéer ska få riktade stöd för att kunna starta
  egna företag.

Nyheter på Företagande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter