Kultur

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Miljöpartiet kommer alltid värna principen mer kultur till fler.

I vårt Borlänge ser vi att ett rikt kulturliv ger ökad livskvalitet för medborgarna och bidrar till att Borlänge blir en mer attraktiv kommun att leva i. Kvalitativt gestaltade livsmiljöer bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där både trygghet och delaktighet är centralt. Konsten och kulturen ska vara öppen och tillgänglig för alla som vistas i vår kommun.

I vårt Borlänge värnar och vårdar vi vårt kulturarv samtidigt som vi välkomnar nya konstnärer och kulturyttringar. Vi satsar även långsiktigt genom att slå vakt om Borlänges konstnärliga utbildningar. Vi medverkar gärna i regionala kultursatsningar.

Vi vill:

 • stärka den ekonomiska och sociala tryggheten för konstnärer och
  kulturskapare.
 • att Borlänge får ett kulturhus av högsta klass i Galaxen där ett nytt bibliotek
  och konsertsal inryms.
 • att kommunen upprätthåller enprocentsregeln och bidrar till inköp av konst
  från lokala konstnärer för utsmyckning av offentliga byggnader i
  kommunen.
 • att kommunen ingår som en drivande finansiär i regionala kultursatsningar
  som Dalapop och Filmfonden.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter