Mat och jordbruk

Mat och jordbruk

Vilken mat vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha ekologisk och klimatsmart mat på tallriken, nu. Mat som är god, näringsrik, giftfri och närproducerad.

I vårt Borlänge ska det finnas ett hållbart jordbruk som producerar god och hälsosam mat, material och energi, men också livsviktiga ekosystemtjänster som biologisk mångfald, rika odlingsjordar och rent vatten.

Vi vill att köttkonsumtionen i kommunens verksamheter minskar och att andelen klimatsmart mat istället ökar.

Vi vill:

  • öka andelen klimatsmart, ekologisk och närodlad mat i kommunens
    verksamheter.
  • minska köttkonsumtionen, både för klimatet och för vår egen hälsa. Vi vill
    ha mer växtbaserad mat i skolorna.
  • bevara jordbruksmarken, ny bebyggelse ska endast i undantagsfall tillåtas
    på jordbruksmark.

Nyheter på Mat och jordbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter