Ett hållbart jordbruk

Vilken mat vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha ekologisk och klimatsmart mat på tallriken, nu. Mat som är god, näringsrik, giftfri och närproducerad mat.

En vegetarisk burgare

Vegetarisk burgare

Miljöpartiet vill

  • gynna svenskt ekologiskt jordbruk så att hälften av jordbruksmarken brukas ekologiskt till år 2030
  • göra klimatsmart och ekologisk mat till standard i skola, vård och omsorg
  • kombinera stärkta djurskyddskrav och minskad antibiotikaanvändning med styrmedel för en minskad och mer medveten konsumtion av kött, och främja växtbaserade alternativ
  • stärka arbetet mot matsvinn i alla led – från jord till bord
  • skynda på omställningen till fossilfritt jordbruk, öka motståndskraften och fasa ut de fossila subventionerna.
  • stärka det svenska jordbruket för ökad självförsörjning med baslivsmedel, och stödja övergången till ett ekologiskt och hållbart jordbruk med fossiloberoende arbetsmaskiner.
  • ge mer stöd till lantbruket för omställning till ekologisk odling, återskapande av naturbetesmarker och andra miljöinsatser.

Nyheter på Mat och jordbruk

Malin Aldal
Malin Aldal

MP föreslår jordbruksavdrag

Vegokorven en symbol för klimatsmart mat

Låt inte köttmaffian stoppa vegokorven

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter