GMO inom jordbruket

Dagens jordbruksproduktion är inte långsiktigt hållbar och diskussionen om olika vägar för ökad hållbarhet är omfattande. Bland annat har en ökad användning av genmodifierade organismer, GMO, lyfts fram. Orsaken är främst att nya tekniker för genmodifiering har utvecklats och vissa framhåller att det finns områden där GMO kan bidra till att lösa vissa problem.

Samtidigt innebär gentekniken också risker. Hur påverkas andra arter och hela ekosystem av gentekniken? Hur påverkas människor? Vilka blir de sociala och ekonomiska effekterna? Vad är etiskt försvarbart?

Vad händer med traditionell kunskap om odling, små odlare och fattiga samhällen som inte kan försvara sina rättigheter? Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare?

Ladda ner och läs hela programet

Nyheter på Mat och jordbruk

Malin Aldal
Malin Aldal

MP föreslår jordbruksavdrag

Vegokorven en symbol för klimatsmart mat

Låt inte köttmaffian stoppa vegokorven

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter