Framtidens skola

Lyssna

Miljöpartiet tror att skolan har en viktig roll i människors utveckling. Skolan måste bli bättre för att kunna leva upp till de krav som dagens samhälle kräver av medborgarna. Vi vill genomföra en rad åtgärder för att vända den negativa trenden som skolsystemet är inne i just nu.

Foto: Pexels (CC0)

Miljöpartiet vill

  • Öka personaltätheten i Botkyrkas skolor
  • Ge läxhjälp till alla elever
  • Elevinflytande över beslut och förändringar som berör eleverna
  • Kunskap om hur samhället fungerar, demokrati, arbetsliv, och folkhälsa skall utgöra en viktig del i undervisningen

 

Miljöpartiet tror på pedagogerna, övrig personal och eleverna – att de både vill och kan nå goda resultat. För det behövs inte fler regleringar - skolan behöver arbetsglädje. Skolpersonalen och eleverna ska ha en arbetsmiljö och förutsättningar som gör att det är en glädje att gå till jobbet och skolan. Pedagogerna är de som bäst vet hur nyfikenhet och lust att lära skapas. De ska ges frihet att utforma undervisningen så att eleverna känner glädje och förväntan inför skoldagen. Fler pedagoger och mindre barngrupper ger förutsättningar för arbetsro.

 

Skolan och förskolan möter merparten av kommunens 3-16 åringar dagligen. Det är kommunens och andra skolaktöres ansvar att ge dem verktyg att förstå och möta ett samhälle i snabb förändring och den kunskap som krävs för att bygga sitt liv och ett hållbart samhälle. Förmågan att se och möta varje elev behöver stärkas. 

 

Skolan är alla barn och ungdomars arbetsplats och de ska ha inflytande över sin vardag. Goda resultat kräver en trygg arbetsplats där ingen riskerar utsättas för mobbning eller diskriminering och alla elever ska behandlas likvärdigt oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning och förutsättningar. Barn och unga lever också med en stark press när det gäller utseende och prestationer. Skolhälsovården har här en viktig roll att spela. Arbetet för att ge flickor och pojkar likvärdiga förutsättningar behöver också stärkas. Skolmåltiden är viktig, både för skolresultaten och för hälsan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: