Skola & utbildning

Det är i skolan som resan mot ett bättre samhälle har sina förutsättningar att börja. I skolan kan vi forma barnen till att inte bara ta hand om planeten i framtiden utan även till att ta hand om varandra.

Foto: Pexels (CC0)

Miljöpartiet vill

  • Höja lärarlönerna
  • Fortsatta satsningar på en giftfri miljö i synnerhet i skolor och förskolor
  • Större andel ekologiska råvaror och mindre andel kött i maten
  • Återuppta nätverk mellan skolor för att öka kontakten mellan olika kommundelar

- - - - -

Det är i skolan som resan mot ett bättre samhälle har sina förutsättningar att börja. I skolan kan vi forma barnen till att inte bara ta hand om planeten i framtiden utan även till att ta hand om varandra.

Men svensk skola har idag stora utmaningar. Vi ser idag en brist på behöriga lärare i kommunens skolor samtidigt som många duktiga pedagoger inte får möjlighet att använda sin kompetens eftersom de belastas med stora mängder administrativt arbete.

Av just den anledningen har Miljöpartiet under mandatperioden också varit med och stärkt kommunens skolor så att de nu har mer möjlighet till att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning för alla elever. Under nästa mandatperiod vill vi dock se ytterligare förstärkningar och ett än mer intensivt arbete med att skapa jämlika förutsättningar för alla barn i kommunen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: