Lands- och glesbygd

Lands- och glesbygd

Klimatförändringarna sätter spår och hotar civilisationen. Sverige klarar sig inte länge om importen av någon anledning upphör. Det är lands- och glesbygden som står för stans stadga, det är dags att Sverige förstår det, att Sverige är större än storstan.

Miljöpartiet vill

Det blir bara fler i städerna, trängseln ökar. Samtidigt blir det glesare i glesbygden och allt sämre service. Klyftorna ökar och ohälsan likaså. Och vad händer när detta sårbara samhälle drabbas av stora naturkatastrofer? Eller när vi inte får våra varor från utlandet? Eller när betalsystemen inte fungerar? Eller när vi känner oss försummade och dåligt tillgodosedda av samhället?

Om inget av detta händer och avbefolkningen och avvecklingen fortsätter på samma sätt som nu, vad blir det då? Ett ännu svagare samhälle och ett enomt, laglöst område där kriminella har en fristad?

Vi vill se till att hela landet fungerar och att det förs en aktiv politik för att varje del av landet ska fungera, att även landsbygden får sina förutsättningar till god utveckling, bra infrastruktur, god service, människovänlig kultur och grönskande företagsklimat. Till gott liv.

Vi vill och arbetar för att jordbruksmarken används och att gårdarna återbefolkas, att kommunen köper närproducerat och giftfritt, att man satsar på kultur, ungdomar och miljösmarta företag, att man arbetar för att det startas en lokal producentförening, att man ska kunna åka med gratis med skolskjutsarna, att internet byggs ut till varje by i kommunen, att det inrättas ett glesbygdsmedicinskt centrum här, att statliga myndigheter utlokaliseras, att byskolorna och lanthandlarna bevaras, att det blir fler möjligheter till studier på distans, att staffettläkeriet tas bort, att läkare och sjuksköterskor får studielån subventionerade när de arbetar i glesbygd, att staten och kommunen bestämmer sig för att nu ska här produceras biobränsle.

Rusta Dorotea, rusta Sverige, rusta grönt!

Nyheter på Lands- och glesbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter