Landsbygdspolitiskt 
program

När Sverige växer ska det vara möjligt att leva och utvecklas i hela landet.

Miljöpartiets landsbygdspolitiska program är ett dokument som pekar ut riktningen för vår landsbygdspolitik för hela Sverige. I vår vision om ett långsiktigt hållbart samhälle har landsbygderna en nyckelroll – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Moderna och utvecklade landsbygder är en förutsättning för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Det handlar om produktion av livsmedel, vatten, biologisk mångfald, energi, turism, kulturlandskap, teknikutveckling och gröna näringar. Vi vill säkerställa goda förutsättningar för människor att bosätta sig, arbeta, leva och driva företag i våra lands- och glesbygder.

Sveriges landsbygder bjuder på ett rikt utbud av resurser och har samtidigt skiftande utmaningar och förutsättningar, från glesbygdens fjällbyar i norr till den bördiga jordbruksmarken längst i söder. Idag finns en obalans mellan stad och landsbygd och det är stor skillnad i tillgång till arbetstillfällen, utbildning, offentlig service, kollektivtrafik, mobiltäckning och bredband. Miljöpartiet vill driva en rättvis landsbygdspolitik som tar hänsyn till de lokala förutsättningarna. Vi vill öka Sveriges självförsörjning och ge alla människor möjlighet till delaktighet i samhällsbygget. Vi vill stärka lokal demokrati och lokal förvaltning. Vi vill utveckla Sverige tillsammans.

Ladda ner och läs vår landsbygdspolitiska program.

Nyheter på Lands- och glesbygd

Omfördela från storstäderna till människor på landsbygden

Märta stenevi ute i snöig landskap med hundarMärta stenevi ute i snöig landskap med hundar

MP: Sänk skatten för alla i glesbygd

Gröna satsningar på landsbygden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter